Start a conversation

Vietnamese


GIỚI THIỆU LỘ TRÌNH CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGANG HÀNG TOÀN CẦU


Website - http://u.cash
U·CASH: Mạng Lưới Các Dịch Vụ Tài Chính Ngang Hàng Toàn Cầu

http://u.cash - info@u.cash


Khái niệm. Giao dịch ngân hàng truyền thống giờ đây đã trở nên lỗi thời. Các mô hình kinh doanh cũ đã được thay thế bằng các phương thức chia sẻ ngang hàng làm tăng cường lượng khách hàng cũng như các nhà cung cấp dịch vụ. Việc phát minh ra Blockchain, mà khởi đầu bằng Bitcoin, đã cho phép công nghệ thay thế vai trò của các tổ chức quản lý tập trung truyền thống, cải tạo các quy trình nội bộ của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính trung gian thành các mã phần mềm ai cũng có thể được truy cập. Khái niệm trung thành với một thương hiệu hay khách hàng truyền thống đã chuyển đổi thành khái niệm tự quyết định về tài chính thông qua các công cụ kỹ thuật số hiện có nhờ các công nghệ blockchain. Người dùng giờ đây chuyển qua sử dụng các dịch vụ toàn cầu cho phép họ tiếp cận không giới hạn các dịch vụ bất kể “tình trạng tài chính” của họ mà không bị hạn chế hay cấm cản như đối với các định chế tài chính truyền thống. Chúng tôi gọi sự thay đổi to lớn này là “phi ngân hàng toàn cầu” và U.CASH là chất UCASH tác cho tiến trình này nhờ bản chất của mô hình kinh doanh của nó, nền tảng kỹ thuật và ý tưởng có một không hai là giúp mọi người được tiếp cận tới mọi dịch vụ tài chính.  


U.CASH là sàn tài chính dựa trên công nghệ blockchain và là mạng lưới chuyển đổi tài sản kỹ thuật số với đồng tiền mã hóa dùng trong thanh toán chi phí, thực hiện các hợp đồng thông minh và các chức năng khác. Mạng lưới chuyển đổi tiền kỹ thuật số của chúng tôi là các chi nhánh và các cây ATM của chúng tôi. Mạng lưới chuyển đổi đa dạng từ các chi nhánh có trụ sở cho đến các nhân viên lưu động, có thể thực hiện trực tiếp giao nhận với từng người. Việc chuyển đổi trên mạng chấp nhận nhiều lựa chọn giao dịch từ xa (như nộp tiền vào ngân hàng, chuyển tiền trên mạng, mạng lưới chuyển tiền hay các dạng thanh toán khác) giúp người dùng tăng thêm khả năng tiếp cận mạng lưới ngay cả khi không có sẵn nhân viên chuyển đổi bên cạnh. Đối tác của chúng tôi là bên thứ 3 giúp người dùng sử dụng các dịch vụ chuyển đổi cụ thể tại khu vực của họ. Các dịch vụ này bao gồm thực hiện thanh toán hóa đơn, cung cấp dịch vụ điện thoại di động, quản lý nợ, dịch vụ thẻ trả trước và nhiều loại dịch vụ khác. Các thương nhân của chúng tôi là các công ty (hay cá nhân) chấp nhận U.CASH (hay một loại tiền kỹ thuật số nào khác) như phương thức thanh toán cho hàng hóa dịch vụ của mình. Người dùng của chúng tôi là bất kỳ ai thực sự muốn quản lý tiền, tài sản kỹ thuật số, dữ liệu của mình và muốn tiếp cận tới các loại dịch vụ và phương thức giao dịch khác nhau bất kể họ đang ở đâu. Các giao dịch hoàn toàn là ngang hàng giữa tất cả các người dùng, người chuyển đổi, thương nhân và các đối tác cung cấp dịch vụ, nó cho phép xử lý nhanh với độ tin cậy cao khi sử dụng đồng thời với hệ thống kiểm soát của chúng tôi. Các hợp đồng thông minh, nhờ có công nghệ blockchain, kiểm soát tất cả các giao dịch trên mạng lưới, đồng thời còn cho phép thực hiện cả các loại dịch vụ  trước đây không thể làm được như công chứng trên nền tảng blockchain hay các khả năng ký quỹ phi tập trung.

Sử dụng kinh nghiệm thực tế và dữ liệu toàn cầu, được tư vấn và hợp tác của nhiều đối tác hỗ trợ, U.CASH đã phát triển một loại hình hệ thống dịch vụ tài chính mới xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain và mô hình kinh tế phân tán. Hãy để quá trình phi ngân hàng bắt đầu.  

Mục lục


1. Sứ mệnh của U.CASH4

2. Tầm nhìn cho hệ sinh thái tài chính toàn cầu _4

3.  Các thách thức của thị trường tài ch1nh truyền thống 5

3.1 Sự chậm chạp của hệ thống ngân hàng truyền thống6

4. U.CASH là gì6

5. Điều gì tạo chức năng cho U.CASH7

5.1 Vì sao lại là Blockchain mà không phải là một giải pháp tập trung7

5.2 Tất cả các blockchain, không chỉ là một ERC22 hoặc Counterparrty Token8

6. Kế hoạch lập blockchain U.CASH9

6.1 Qui định tuân thủ10

6.2 Hợp đồng Thông minh11

6.3 Ví đa xác nhận11

6.4 Sao lưu phân tán12

6.5Thông báo thanh toán tuân thủ ISO 2002212

7. Các dịch vụ của U.CASH 13

7.1 Nạp & Rút tiền13

7.2 Các chức năng tiền kỹ thuật số13

7.3 Gửi & Nhận tiền14

7.4 Vay & Tín dụng14

7.5 Thanh toán hóa đơn14

7.6 Giao dịch ngoại hối15

7.7 Nạp tiền điện thoại di động15

7.8 Quản lý tài sản15

7.9 Duy trì giá trị16

7.10 Xác nhận chuỗi (chứng nhận blockchain)16

7.11 Thẻ Visa ghi nơ17

7.12 Thẻ Visa ảo17

7.13 Chế độ chuyển đổi17

7.14 Tiền “Lòng trung thành”18

7.15 Mua hàng trên mạng18

8. Các loại tiền và tài sản được hỗ trợ18

9. IBO – Cấp thưởng ban đầu19

9.1 Thời gian & Các bước IBO19

10. Cấu trúc U.CASH20

10.1 UCASH (UCASH) Token21

10.2 Công ty U.CASH Inc.21

11. Những thành phần tham gia chính _22

11.1 Nhóm U.CASH22

11.2 Đối tác cung cấp dịch vụ22

11.3 Các đơn vị chuyển đổi23

11.4 Người dùng23

11.5 Các Đại sứ24

11.6 Người tham gia nhận thưởng24

12. Tập đoàn25

13. Kết luận251.Sứ Mệnh Của U.CASH


Chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới toàn cầu dịch vụ phân phối tài chính được công nghệ blockchain hỗ trợ. Với đa số dân toàn cầu hoặc thuộc dạng chỉ sử dụng ngân hàng ("Over-banked"), hoặc ít sử dụng ngân hàng ("dưới-banked") hoặc hoàn toàn không sử dụng ngân hàng ("unbanked"), U.CASH cung cấp cho bất kỳ ai có kết nối internet một lưa chọn thay cho các loại tổ chức tài chính tập trung truyền thống như các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Chúng tôi đang xóa bỏ ngân hàng trên thế giới. Những người không dùng ngân hàng sống ở bất cứ đâu trên thế giới có thể truy cập vào U.CASH bằng cách sử dụng mạng chuyển đổi tài sản kỹ thuật số của chúng tôi và có thể truy cập nhanh vào cả các dịch vụ trên nền tảng blockchain lẫn dịch vụ tài chính truyền thống. Các dịch vụ mà trước đây chỉ có ở các nước  phát triển và đang phát triển với các ngân hàng và cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống thì giờ đây bất cứ ai ở bất  cứ đâu chỉ cần với một thiết bị máy tính có kết nối internet đều có thể tiếp cận được.


Chúng tôi đang đơn giản các loại dịch vụ như thanh toán hóa đơn, bảo đảm lưu giữ tài sản kỹ thuật số, chuyển tiền toàn cầu và chuyển tiền giữa người dùng với nhau ngay cả tới các nơi xa nhất. Hệ thống chuyển đổi của chúng tôi cho phép người dùng nhanh chóng nạp và rút tiền với U.CASH bằng bất cứ loại tiền tệ sử dụng ở bất kỳ nước nào. Việc này  sẽ nhanh chóng tạo ra một mạng lưới hiệu quả do tăng nhu cầu tiền tệ kỹ thuật số. Nhờ tính chất công nghệ không cần cho phép và phi tập trung của chúng tôi, U.CASH giới thiệu cho thế giới một khả năng không dùng ngân hàng mà mọi người đều có thể truy cập, ngang hàng (“peer-to-peer”), tự vận động và mang tính cách mạng.


Bản cáo bạch này đưa ra cách thức hoạt động của U.CASH, các mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các mục tiêu đó như thế nào. Một sứ mênh có tính sáng tạo và to lớn như U.CASH cần sự tham gia của người dân trên khắp thế giới với các nền tảng khác nhau để nhận ra đầy đủ tiềm năng của nó. Do đó, chúng tôi giới thiệu một mô hình mới cho sự phát triển mạng lưới khích lệ – Chào Thưởng Ban đầu (IBOs) – qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phi tập trung của chúng tôi. Đó chính là U.CASH - phương thức phi ngân hàng toàn cầu.


2.Tầm Nhìn Cho Hệ Sinh Thái Tài Chính Toàn Cầu


Truy cập an toàn, hiệu quả vào một hệ thống tài chính trên toàn thế giới là căn bản cho một nền kinh tế chức năng kỹ thuật số trong tương lai. Các dịch vụ tài chính sẽ dễ dàng truy cập và phổ biến như thư điện tử và phương tiện truyền thông. Lượng người dùng được tin tưởng trong tương lai sẽ có hệ thống tài chính ngang hàng và cùng với tính hiệu quả của hệ thống đó để luân chuyển giá trị tài sản một cách an toàn trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu hàng ngày của họ, sẽ góp phần tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu cũng như mạng lưới U.CASH. Do có nhiều yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, rất cần thiết phải có một hệ thống phù hợp và tiên tiến. Một hệ sinh thái tài chính toàn cầu thực sự phải xem xét sự đa dạng của người sử dụng dịch vụ, các yêu cầu tiền tệ/tài sản và được mở rộng đủ để kết nối với các loại công nghệ đa dạng, các phần mềm ứng dụng cũng như các nhà cung cấp độc lập nhằm đáp ứng nhu cầu của mạng lưới.


Hệ thống tài chính phải năng động và chủ động để đáp ứng yêu cầu ngày càng nhiều của người sử dụng trong nền kinh tế rộng mở. Là một mạng lưới khi tiền pháp định, tiền mặt và tiền kỹ thuật số chưa được xác nhận, U.CASH cho phép người dùng tải và tương tác với bất kỳ loại tiền nào được hỗ trợ hoặc tài sản theo lựa chọn của họ. UCASH có chức năng như năng lượng nguồn cho mạng lưới xử lý giữa các người sử dụng nó và cho phép phân phát các hợp đồng phức tạp giữa người nhận, người gửi, người sử dụng và người chuyển đổi. Phần lớn các UCASH sẽ được phân phối bằng cách sử dụng một mô hình Chào Thưởng Ban đầu (IBO), để người sử dụng ở bất cứ nơi nào trên thế giới tăng khả năng tham gia và đóng góp vào tăng trưởng của hệ thống. Mô hình phân phối này sẽ được giải thích chi tiết hơn trong tài liệu "Chào Thưởng Ban đầu (IBOs): Khuôn khổ xây dựng Các Tổ chức có ứng dụng Bloackchain" đi kèm với cáo bạch.


U.CASH được xây dựng để tạo điều kiện cho hệ sinh thái và môi trường giao dịch cho một hệ sinh thái tài chính toàn cầu thực sự. U.CASH giống như một loại "tiện ích công cộng" mà ai trên thế giới cũng có thể truy cập, một cách kiếm thu nhập và phục vụ khách hàng, nó được thiết kế đủ mạnh và dễ thích ứng khi cung cấp các giải pháp tài chính cho mọi người.


3.Các Thách Thức Của Thị Trường Tài Chính Truyền Thống


Các dịch vụ ngân hàng truyền thống có rất nhiều vấn đề cản trở việc sử dụng và phát triển trong các thị trường mới nổi và trong thương mại di động. Khả năng các dịch vụ ngân hàng truyền thống thích ứng với yêu cầu tăng nhanh của người dân trên thế giới không ngừng phát triển cần hiểu biết về công nghệ, đang ngày càng giảm.

Khả năng để đơn vị nhỏ cung cấp các dịch vụ tài chính trước đây bị cản trở do chi phí triển khai, quản lý và bảo trì cao, do các giải pháp độc quyền, API nguồn đóng, và thực tế là việc duy trì đầy đủ an ninh, tuân thủ và độ tin cậy phụ thuộc vào mô-đun phần cứng và phần mềm đắt tiền. Tất cả những yếu tố này dẫn đến chi phí giao dịch cao, không có khả năng giao dịch giữa các tổ chức tài chính, và hệ thống thủ tục phức tạp và chậm trễ. Điều này có nghĩa là rất khó phục vụ thị trường có thu nhập thấp và không có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu thực sự, nơi mà ai cũng có thể truy cập.


U.CASH giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp cho người dùng và các nhà cung cấp dịch vụ một nền tảng cho việc quản lý tiền và tiền kỹ thuật số tương đương (Tiền Chung), bao gồm tất cả các mô-đun cần thiết cho hoạt động không cần ngân hàng gồm cả phân phối các hợp đồng thông minh, các ứng dụng trực tuyến và di động, và cơ sở hạ tầng an ninh cấp ngân hàng. U.CASH kết hợp công nghệ này với một mạng lưới những nhà chuyển đổi, đó là những người cung cấp cho người dùng các phương tiện để nạp và rút tiền từ ví kỹ thuật số của họ. Tiền Chung này từ nay có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ tài chính truyền thống như thanh toán hóa đơn, gửi tiền, nạp tiền điện thoại di động, trả nợ vay, thẻ trả trước và các dịch vụ khác. Ai cũng có thể truy cập vào nền tảng này khi kết nối internet và chính bản thân người dùng cũng có thể trở thành người chuyển đổi và cung cấp cho người khác dịch vụ truy cập vào mạng U.CASH.


3.1 Sự Chậm Chạp Của Hệ Thống Ngân Hàng Truyền Thống


Thế giới hầu như dựa hoàn toàn vào các tổ chức tài chính có chức năng như bên thứ ba đáng tin cậy để xử lý các giao dịch điện tử và hoạt động như người giữ quỹ và tài sản của người dân. Do kinh tế ngày càng phụ thuộc vào các tổ chức tài chính tập trung, các cơ quan quản lý thắt chặt luật pháp của họ đối với việc rửa tiền (Luật chống rửa tiền) và các quy tắc, quy định nắm rõ khách hàng (KYC). Trong khi muốn bảo vệ người dùng, thì những biện pháp này thường gây ra những khó khăn cho các doanh nghiệp đổi mới tài chính, đồng thời khách hàng lại bỏ lỡ cơ hội hưởng các tiện ích có được từ những tiến bộ trong công nghệ tài chính.

Gần 2,5 tỷ người sống trong các khu vực không có cơ sở hạ tầng ngân hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tập trung không được khuyến khích cung cấp tài khoản để quản lý tài sản, hoặc các dịch vụ tài chính, do chi phí cơ sở hạ tầng cao và lợi nhuận thấp. Đa số người dân ở các nước đang phát triển không có lựa chọn, và họ đáng lý phải được hưởng các dịch vụ tài chính nhất định hiện có ở những nơi có cơ sở ngân hàng, và được nhiều lợi ích từ việc tiêp cận các dịch vụ tài chính giúp thoát đói nghèo.


4.U.CASH Là Gì


U.CASH là một mạng ngang hàng giữa các nhà cung cấp dịch vụ lẻ (những người chuyển đổi) kết hợp với các ứng dụng trực tuyến và di động (apps) nhắm mục tiêu hướng tới việc tăng cường hoạt động  tài chính. Nó cho phép bất kỳ người nào trên thế giới truy cập vào dịch vụ dạng ngân hàng mà không cần phải tương tác với một ngân hàng cụ thể. Các đơn vị chuyển đổi sẽ cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ tiền mặt pháp định sang tiền kỹ thuật số (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác) và ngược lại. Việc chuyển đổi sẽ có tính phí dịch vụ. Người dùng sẽ sử dụng các phần mềm để tìm nơi cung cấp dịch vụ chuyển đổi gần nhất hoặc những nơi có mức giá tốt nhất. Tính năng này sẽ hoạt động tương tự như các mô hình kinh doanh chia sẻ khác. Phần mềm U.CASH cho phép người dùng chuyển đổi số dư tài khoản giữa các loại tiền kỹ thuật số, hoặc để trả các hóa đơn, gửi tiền trên toàn thế giới ngay tức thì, áp dụng cho các khoản vay từ các điểm chuyển đổi khác,nạp tiền điện thoại di động, và nhiều dịch vụ khác. Một số dịch vụ sẽ do các đối tác cung cấp như xử lý thanh toán tài chính, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các dịch vụ thanh toán hóa đơn, các dịch vụ thanh toán mua bán lẻ và tích hợp phần mềm trực tuyến. Nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng được hiệu quả theo phương thức phi tập trung đòi hỏi phải sử dụng năng lượng nguồn (UCASH) được tạo ra từ ứng dụng các blockchain hiên có, truy cập đến hợp đồng thông minh chắc chắn và khả năng giao dịch chi phí thấp, trong khi vẫn giảm thiểu những rủi ro do chỉ dựa trên một nền tảng duy nhất.


Ban đầu chúng tôi đã thử khả năng U.CASH sử dụng một nhánh của Bitcoin, và thử nghiệm với các blockchain khác, kể cả Ethereum, nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng các yêu cầu của thị trường cho một mạng lưới phân phối các dịch vụ tài chính phải là một nền tảng  blockchain được kiến tạo riêng biệt sử dụng tất cả các công nghệ hiện có. Chờ đợi nâng cấp phần mềm và tiến bộ công nghệ có liên quan mà sử dụng mạng lưới hiện có là vấn đề đối với chúng tôi, bởi vì các nhu cầu đặc biệt cho mạng lưới của chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều thứ yêu cầu của các đơn vị khác và các nhu cầu chung của người dùng trên các blockchain khác. Chúng tôi tin rằng sẽ có các ứng dụng blockchain cho từng ngành riêng biệt như " blockchain pháp lý" hay "blockchain y tế", phục vụ  nhu cầu trực tiếp cho các ngành đó, và U.CASH dự kiến hỗ trợ tất cả những ngành nào có giá trị. Bằng cách sử dụng tiêu chuẩn, mã và chức năng riêng của mình khi xây dựng các blocks, U.CASH sẽ mô phỏng và mở rộng hệ thống các dịch vụ tài chính hiện tại tạo điều kiện cho phi ngân hàng toàn cầu.


Các giao dịch U.CASH là ngang hàng giữa người dùng và người chuyển đổi, giữa người chuyển đổi với nhau, và giữa người sử dụng với nhau. Điều này loại bỏ sự cần thiết phải có bên thứ ba, mà thay vào đó là sử dụng phương tiện kỹ thuật số (UCASH) giải quyết các giao dịch một cách hiệu quả. Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác cũng vẫn được hỗ trợ, nhưng chi phí giao dịch sử dụng các blockchains đó sẽ cao hơn. Do các công nghệ mới sẽ còn được xây dựng cho cả Bitcoin, Ethereum và tiền kỹ thuật số khác nên U.CASH sẽ tiếp tục tích hợp và sử dụng tất cả các tiến bộ có lợi cho hệ sinh thái chúng tôi đang xây dựng.


5.Cơ Sở Chức Năng của U.CASH


U.CASH hoạt động bằng sử dụng sự kết hợp các loại tiền tệ kỹ thuật số, đa-xác- nhận, và các hợp đồng thông minh với lưu trữ dữ liệu phân tán, tất cả cho phép truy cập vào một mạng lưới tương thích toàn cầu. Công nghệ Blockchain là nền tảng cho U.CASH và cho phép chúng tôi xác định lại và tạo ra các loại sản phẩm tài chính và dịch vụ mới nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng dù có hay không có tài khoản ngân hàng, các thương gia, các đơn vị chuyển đổi và các nhà cung cấp đối tác. Với các loại tiền kỹ thuật số trên nền tảng blockchain và thiết bị máy tính đơn giản, giá trị và dữ liệu có thể được trao đổi với chi phí tối thiểu và không có bất kỳ chính quyền trung ương nào. Giá trị có thể được di chuyển một cách an toàn mà không cần đơn vị đảm bảo chỉ định trước hay đơn vị trung gian. Tiền kỹ thuật số cho phép thực hiện với chi phí thấp các khoản thanh toán ra nước ngoài, chuyển tiền, thanh toán trực tuyến, thanh toán giữa các doanh nghiệp, và nhiều hơn nữa. Nó cho phép thực hiện tài chính vi mô và các khoản vay cho người dân, do người dân, và vì người dân. Điểm số tín dụng có thể được xác định, ngay cả trong các khu vực, nơi hàng triệu người sống mà không có hộ chiếu hoặc các hình thức khác xác nhận nhân thân. Các mô hình mới về tài chính đang được xây dựng từ đầu sẽ khiến nhiều mô hình hiện tại trở thành lỗi thời.


5.1Vì Sao Lại là Blockchain Mà Không Phải là Một Giải Pháp Tập Trung


Việc sử dụng tất cả nền tảng blockchain tốt cho việc xây dựng U.CASH là một quyết định duy nhất sau nhiều năm nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm.

Các blockchain hiện nay đang ôm đồm nhiều thứ cho nhiều loại người dùng nên thiếu tính đặc thù. Yêu cầu các blockchain này làm cơ sở công nghệ cho các phần mềm ứng dụng khác cũng như doanh nghiệp khác có nghĩa là con đường phát triển của chúng sẽ hướng cho việc ứng dụng được càng nhiều đối tượng càng tốt. Trái lại, chúng tôi muốn cơ sở hạ tầng blockchain của mình chỉ có một số tính năng và khả năng đặc biệt nhắm mục tiêu các dịch vụ tài chính. Chúng bao gồm các hợp đồng thông minh đặc thù mô phỏng các quá trình của các ngân hàng truyền thống và các hệ sinh thái bao quanh nó. Chúng tôi tin rằng mỗi blockchain có các lợi thế riêng của mình, như đôi khi lệ phí giao dịch thấp hơn, có khả năng thích hợp, và hệ sinh thái độc đáo cũng như người dùng và các dịch vụ riêng.


Nền tảng U.CASH là cơ sở cho các dịch vụ phi ngân hàng trong tương lai, nó sử dụng tất cả các nền tảng blockchain sẵn có một cách nhuần nhuyễn. Mạng U.CASH sẽ được xây dựng đặc biệt để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền, các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp đối tác và người dùng có thể sử dụng bất kỳ loại công nghệ mà không cần biết họ đang sử dụng công nghệ gì. Trong nền công nghiệp phát triển nhịp độ cao và nhanh, chúng tôi không thể mong đợi các nhà phát triển blockchain gốc của các nền tảng khác nhau tích hợp các chức năng mà chúng tôi yêu cầu. Điều này sẽ chỉ làm cho phụ thuộc, và là một rào cản cho đổi mới. Chính vì thế, chúng tôi đang phát triển kế hoạch tích hợp blockchain của riêng mình để đáp ứng trường hợp sử dụng đặc biệt cho quá trình phi ngân hàng trên thế giới trong khi vẫn tận dụng khả năng các blockchain hiện nay.


Công nghệ Blockchain có khả năng cung cấp dịch vụ có thể truy cập toàn cầu và các mô hình kinh doanh không quản lý tài sản, cho phép chúng tôi xây dựng các cấu trúc và dịch vụ có hiệu quả, giảm cản trở phát triển và phục vụ người dùng. Sự phát triển của U.CASH trong tương lai sẽ cạnh tranh mạnh với các ngân hàng truyền thống, và cùng với nó, cũng sẽ có các xung đột và phản kháng từ hệ thống tài chính hiện tại. Triển khai một blockchain tưởng như không thể có, cùng giải pháp phân tán kết quả và chuẩn mực tài chính sẽ mời gọi được sự tham gia của các nhà đầu tư cũng như người dùng từ các hệ sinh thái blockchain khác. Công nghệ Blockchain là công cụ mạnh mẽ nhất chúng tôi có hiện nay để xây dựng các ngành kinh doanh mà ban đầu khá rắc rối nhưng sẽ có khả năng tiếp cận lớn cho mọi người.


5.2Bao Gồm Tất cả Các Blockchains, Không Chỉ Có Một ERC20 Hoặc Counterparty Token 


Sau khi thử nghiệm và phát triển các giải pháp được xây dựng trên giao thức Counterparty & Color Coin (CP & CC) trên Bitcoin blockchain và sử dụng các tiêu chuẩn mã ERC223 của Ethereum blockchain, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra những hạn chế và các vấn đề khác. Việc thiếu khả năng dùng hợp đồng thông minh tiên tiến trên Bitcoin blockchain (mặc dù hứa hẹn có một số đề xuất và phát triển từ RSK) và các chi phí cao trong di chuyển Colour Coin (do chúng chính là các giao dịch Bitcoin nguồn) là lý do chính chúng tôi bắt đầu xem xét môi trường Ethereum. Kết quả nghiên cứu và phát triển thêm với Ethereum bị ức chế bởi sự chệch hướng niềm tin và giá trị. Ethereum cố gắng đáp ứng nhiều loại hình kinh doanh, ý tưởng, người dân và sứ mệnh. Lộ trình phát triển của Ethereum, bao gồm cả việc chuyển đổi sang Xác nhận Cổ phần (Proof-of-Stake - PoS), và mô hình quản trị, là hoàn toàn khác với các yêu cầu của U.CASH nhằm tạo dựng một nền tảng mạnh mẽ, an toàn với công nghệ tiên tiến vì một thế giới phi ngân hàng.


Yêu cầu về một số khả năng nhất định, như "đánh thuế" giao dịch của người sử dụng chưa được xác minh, phí hỗ trợ cho người sử dụng đã xác minh được đánh giá cao, khả năng quản trị được lập sẵn cho người chuyển đổi và người dùng, cũng như các yêu cầu khác trong tương lai sẽ buộc chúng tôi phát triển, triển khai và quản lý một hệ thống đáp ứng nhu cầu sứ mệnh của chúng tôi cùng với mạng lưới các đối tượng hưởng lợi. Chúng tôi không thể chờ đợi hoặc mong đợi các blockchains công cộng sử dụng tổng hợp khác phát triển khả năng đáp ứng nhu cầu thích hợp của một mạng lưới dịch vụ tài chính toàn cầu. U.CASH sử dụng ý tưởng từ nhiều ứng dụng blockchain và kết hợp với các đề xuất cập nhật riêng của mình (bằng cách sử dụng tokens) để cung cấp một nền tảng mục tiêu có đầy đủ chức năng cơ bản có thể được sử dụng để vận hành mạng này. U.CASH thực hiện điều này trong khi không phải dựa vào bất kỳ đơn vị, hay tổ chức bên ngoài nào khác, mà các yêu cầu, động lực và nhu cầu của họ có thể hoàn toàn khác với chúng tôi.


U.CASH sẽ tích hợp các blockchain khác bằng cách tạo ra một số lượng cố định token cho mỗi blockchain đại diện. Tổng số token được tạo ra này cho tất cả các blockchains, sẽ tương đương với số token tạo ra từ IBO (xem phần 9: IBO – Chào Thưởng Ban đầu) thông qua cơ chế xác định tỷ lệ 1:1. Ví dụ, nếu có 1 tỷ UCASH thưởng trong IBO, thì sau đó cũng chỉ có 1 tỷ UCASH sẽ được sử dụng trên tất cả các blockchains tích hợp tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi đảm bảo điều này bằng cách trao đổi một token của blockchain này với blockchain khác bất cứ lúc nào thông qua nền tảng U.CASH, sao cho luôn cân bằng lượng token. Khi thực hiện việc cân bằng, phần mềm của chúng tôi sẽ tự động xác định blockchain nào có lợi thế nhất lúc đó, và ngay lập tức xử lý giao dịch này. Nó sẽ nhận biết các giao dịch mà một blockchain cung cấp điều kiện tốt hơn blockchain khác, ví dụ như chi phí thấp, hợp đồng thông minh hiệu quả, thanh khoản và các điều kiện lợi thế khác. Đối với người dùng, họ chỉ cấn biết là họ đã nhận được giá tốt nhất, tốc độ xử lý nhanh nhất, và tiếp cận được các điều kiện thuận lợi nhất có sẵn tại thời điểm đó. Kết quả là, UCASH token sẽ tăng giá trị khi nhu cầu có nó tăng lên do tiện ích của nó có thể sử dụng ở nhiều blockchain. Là blockchain đặc biệt và hoàn hảo cho phép các hệ sinh thái U.CASH độc lập với bất kỳ ứng dụng blockchain nào, và cũng cho phép tất cả các blockchain được truy cập và sử dụng bất cứ khi nào có lợi, hay khi có yêu cầu của người sử dụng. Cũng trong giai đoạn IBO, cứ mỗi 500,000,000 UCASH được phân phối, giá trị 500,000,000 UCASH kế tiếp sẽ tăng, do đó người tham gia sớm sẽ có ưu đãi khi tham gia và nhận thưởng sớm.


6.Kế Hoạch Lập Blockchain U.CASH


Là mạng chuyên biệt sử dụng tất cả các blockchains hiện nay, ban đầu được xây dựng để mô phỏng chức năng dịch vụ của một tổ chức tài chính trung gian (chẳng hạn như ngân hàng), U.CASH cũng có các yêu cầu dùng chung đã được phát triển và triển khai ở một số blockchains, ngoài ra còn có nhu cầu để tạo ra các khả năng mới độc đáo cho chính mình. Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng của hàng chục blockchain, các mã nguồn và các ý tưởng, chúng tôi đã thu hẹp các yêu cầu chỉ còn ở các vấn đề cơ bản cụ thể cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái vững chắc, kinh tế, an toàn và phát triển mạnh với dịch vụ mạng mà U.CASH cung cấp.


Hầu hết các giao thức kiểm tra đều sử dụng Xác nhận Công việc (Proof-of-Work (PoW)), một quá trình gắn thời gian thực hiện ban đầu nêu ra trong Cáo bạch Bitcoin của Satoshi Nakamoto. PoW rất tốn năng lượng và tài chính, cung cấp bảo mật cực kỳ tốt, nhưng cũng lãng phí dưới dạng nhiệt và tài nguyên máy tính. Một phần mở rộng chung đối với giao thức Bitcoin sửa đổi cơ chế đồng thuận cho một phần hoặc hoàn toàn Proof-of-Stake (PoS). PoS sử dụng token của một người như một stake (cổ phần), thay vì sử dụng sức mạnh tính toán và năng lượng để tham gia vào quá trình ấn định thời gian. Mặc dù hiệu quả được ghi nhận tốt, nhưng đã có những lời chỉ trích việc ấn định thời gian chỉ bằng PoS như "không có gì là cổ phần" và "mô phỏng vô giá", mô tả sự bất ổn định cho hệ thống do cổ đông (stakeholders) có thể tạo ra lịch sử ghi chép thời gian thay thế mà không phải chịu chi phí. Các cuộc thảo luận liên quan đến ủng hộ hay chống lại hai cách tiếp cận vượt ra ngoài phạm vi của bản cáo bạch này, nhưng cần lưu ý rằng cả hai phương pháp tiếp cận (cũng như giải pháp trung dung) có thể được sử dụng như là xương sống của một mạng blockchain.


Hệ thống U.CASH kết hợp các chức năng hợp đồng thông minh tiên tiến của Ethereum với an ninh và cộng đồng của Bitcoin, cùng với các tính năng vô danh của Monero và Zcash, cũng các chức năng mạnh của các blockchains khác để cung cấp một hệ sinh thái mới cho các dịch vụ tài chính phi tập trung. Chi tiết cụ thể của blockchains tích hợp sẽ được quyết định qua các thông tin phản hồi từ đồng nghiệp và cộng đồng cùng với phác thảo của U.CASH về các yêu cầu cơ bản và cách sử dụng tài sản blockchain trên nền tảng U.CASH. Sự ra mắt của U.CASH giới thiệu một mô hình kinh doanh phi ngân hàng trên thế giới cho người dùng và cơ sở hạ tầng blockchain đi kèm, U.CASH sẽ tiếp tục phát triển một cộng đồng các nhà cung cấp đối tác, chuyển đổi, đội ngũ đào, các cổ đông và các nhà xây dựng, những người sẽ hỗ trợ nhau xây dựng một tương lai tài chính toàn cầu tốt hơn cho tất cả các bên.


6.1Tuân Thủ Quy định


Một trong những yêu cầu cơ bản của hệ thống tài chính truyền thống là Chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML) và Biết rõ Khách hàng (Know Your Customer - KYC) để phục vụ khách hàng. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ đưa ra các chương trình tuân thủ theo mức độ rủi ro họ muốn cũng như các hướng dẫn quy định từ khuôn khổ pháp lý của mình. Các biện pháp bảo vệ này phát hiện và truy xét các sử dụng bất chính và lạm dụng của mạng tài chính, và bảo vệ người tiêu dùng trước gian lận, lừa đảo, cũng như các tổn thất khác hoặc tình cờ liên đới vào các hoạt động tội phạm.


Các blockchains công cộng, do bản chất mở của chúng, được sử dụng tự do với bí danh (hoặc ẩn danh) vì lý do tích cực và tiêu cực với hậu quả ít nhất. Chúng tôi đề xuất một loại "thuế" có hiệu quả trên giao dịch có nguồn gốc từ các tài khoản không xác nhận hoặc kể cả các tài khoản được xác minh thấp. Công việc xác minh sẽ được những người làm dịch vụ chuyển đổi tiền thực hiện, với các khóa riêng của họ, xác thực các giao dịch có liên quan. Các giao dịch này bao gồm một bản sao mã hóa kỹ thuật số thông tin cá nhân được sử dụng để xác minh, sau đó nó được chuyển lên hệ thống lưu trữ phân tán để sử dụng trong tương lai. Khi một người dùng được xác minh ở các cấp độ khác nhau, họ có thể truy cập vào các dịch vụ mới và được truy cập với chi phí giao dịch thấp hơn. Các khoản phí giao dịch thấp hơn này sẽ được hỗ trợ bởi nhiều người dùng vô danh khác trên mạng. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách thêm một bộ dữ liệu bổ sung cho mỗi giao dịch căn cứ vào tài khoản gốc. Các dữ liệu bổ sung sẽ nêu cấp xác minh tài khoản của người dùng cũng như địa chỉ tài khoản của người chuyển đổi ban đầu xác nhận người dùng đó. Một ví Xác định Đa cấp (Hierarchically Deterministic - HD) được tạo ra ở giai đoạn khởi đầu của mỗi tài khoản người dùng mà sau đó có thể được các đơn vị chuyển đổi tiền (Money Service Business – MSB) của chúng tôi xác nhận. Ví HD này (và tất cả ví bên dưới được tạo ra từ ví này) sẽ có quyền thực hiện các giao dịch với phí thấp hơn trên mạng, tùy theo mức độ xác minh của chúng. Hệ quả là các sử dụng tiêu cực sẽ được đẩy sang các mạng khác bên ngoài U.CASH nơi có thể sử dụng rẻ hơn và dễ sử dụng nặc danh hơn, hoặc tạo ra một trạng thái cân bằng trong hệ thống U.CASH nơi những người dùng được xác nhận cao có thể hoàn toàn không phải trả lệ phí giao dịch trong một số trường hợp nhờ các "trợ cấp" từ những người dùng không được xác nhận hay được xác nhận thấp.


6.2Hợp đồng Thông Minh


Hợp đồng thông minh là các giao thức máy tính tạo ra, hỗ trợ, xác minh, và/hoặc bắt buộc việc đàm phán và thực hiện một hợp đồng hoặc làm vô hiệu một điều khoản hợp đồng. Hợp đồng thông minh thường mô phỏng tính logic của các điều khoản hợp đồng và như vậy có thể làm hình thức thể hiện dạng kỹ thuật số của các giao dịch thực và các tiêu chuẩn giao dịch kinh doanh chỉ xuất phát trong lĩnh vực công nghệ với các trường hợp sử dụng chưa hề có trước đây. Vấn đề (hoặc lơi thế, tùy thuộc vào cách nhìn của bạn) lớn trong các giao dịch tiền tệ kỹ thuật số là bản chất không thể thay đổi của giao dịch chuyển tiền. Nếu bạn gửi sai người (hoặc địa chỉ ví), hầu như bạn sẽ không nhận lại được số tiền đó. Các loại vấn đề như thế có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh trên mỗi giao dịch. Một hợp đồng thông minh căn bản trên mạng của chúng tôi sẽ hoạt động tương tự như cách chuyển tiền qua email. Một người sử dụng bắt đầu bằng cách nhập vào các thông tin của bên nhận và số tiền gửi. Sau đó, họ đưa thêm vào một câu hỏi và câu trả lời bảo mật mà người nhận sẽ phải trả lời đúng trước khi chấp nhận khoản tiền trong ví của mình. Nếu bên nhận không nhập đúng câu trả lời trong khoảng thời gian quy định (là 72 giờ), các khoản tiền này sẽ quay trở lại người gửi. Điều này có thể thực hiện ngay, mà không cần một bên trung gian, bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh đặc biệt. Đây chỉ là một trong nhiều khả năng sử dụng U.CASH tương tự.


6.3Ví đa Chữ Ký 


Để thực hiện các giao dịch thương mại trên mạng U.CASH, người sử dụng bắt đầu bằng cách nạp tiền vào ví kỹ thuật số của mình. Chỉ người dùng cuối mới giữ các khóa riêng của ví. Khi bắt đầu một giao dịch trên sàn (như chuyển đổi tiền tệ kỹ thuật số, gửi tiền, làm cho các khoản thanh toán, v.v.) các khoản tiền sẽ tự động chuyển đổi thành UCASH và sau đó được nạp vào một địa chỉ ví đa chữ ký (MultiSig). U.CASH sử dụng 2 trên 3 ví đa chữ ký để giữ tiền trong quá trình chuyển tiền. 2 trên 3 địa chỉ đa chữ ký cần hai chữ ký khóa riêng để chuyển dịch các khoản tiền – cả của người sử dụng và của người nhận (hoặc bên chuyển đổi, nhà cung cấp đối tác, v.v.). Điều này đảm bảo rằng chỉ các bên liên đới vào các giao dịch mới có quyền truy cập vào các khoản tiền tại bất kỳ điểm nào. Việc kết hợp MultiSig với hợp đồng thông minh cho phép sử dụng với nhiều trường hợp tăng cường năng lực ứng dụng  trên mạng phân tán,hiệu quả và thân thiện với người dùng.


6.4Sao Lưu Phân Tán


Bất kỳ hệ thống nào đòi hỏi người dùng giữ và bảo đảm an toàn cho tiền của mình đều phải có khả năng cung cấp các bản sao lưu cho người dùng khi thiết bị/tài khoản mất hay hư hỏng. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng nhiều phương pháp, và đảm bảo các bản sao lưu được bảo mật cao. 


Tất cả tập tin lưu khóa riêng của người dùng đều được mã hóa bằng mật khẩu của họ trước khi rời khỏi máy tính hoặc thiết bị của họ. Mã hóa được thực hiện bên phía đối tác bằng cách sử dụng Javascript bảo vệ thâm nhập máy chủ. Ngoài việc lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, sẽ có một ví mã hóa cho người dùng được tự động đồng bộ hóa với máy chủ của U.CASH (hoặc dịch vụ lưu trữ phân tán) giữ an toàn trong trường hợp mất dữ liệu.


U.CASH không bao giờ giữ một bản sao của mật khẩu và như vậy là không thể xem hoặc sử dụng các khoản tiền người dùng. Người dùng giữ toàn quyền kiểm soát của các khoản tiền và khóa riêng của mình, vì thế ví của họ không bao giờ có thể bị chiếm đoạt hoặc bị chặn, và có thể được cài vào bất kỳ phần mềm quản lý tiền kỹ thuật số trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động nào mà người dùng muốn. Trong trường hợp người sử dụng mất quyền truy cập vào thiết bị máy tính của họ, họ có thể đăng nhập trực tuyến bất cứ nơi nào và có thể truy cập đến tài khoản của họ bằng cách sử dụng định danh và mật khẩu của họ. Tuy nhiên, nếu quên mật khẩu thì hoàn toàn không thể tiếp cận đến khoản tiền đó, vì thế điều rất quan trọng là mật khẩu phải được lưu ở nơi an toàn và/hoặc ghi nhớ mà không để mất. Chúng tôi khuyên và nhắc mọi người nên áp dụng biện pháp bảo vệ bảo mật cao bằng cách thực hiện các bước trên ứng dụng của chúng tôi để vừa dễ dàng cho họ mà lại an toàn như ngân hàng, với cách đơn giản như xác thực 2 bước hay phương pháp an ninh áp dụng cho hợp đồng thông minh cao cấp. Chúng tôi khởi đầu bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn ngành cho việc truyền dữ liệu mã hóa, nhắn tin giao dịch, lưu giữ khóa riêng, sao lưu tài khoản, khả năng tiếp cận và nhiều việc khác.


6.5Thông Báo Thanh Toán Tuân Thủ ISO 20022 Tích Hợp


Để phù hợp với hệ thống tài chính hiện hành và phương thức định dạng thông báo thanh toán được chấp nhận (hoặc sớm được chấp nhận), U.CASH đã tích hợp tiêu chuẩn định dạng thông báo thanh toán theo tiêu chuẩn ISO 20022 cho mính. Về bản chất, tiêu chuẩn ISO 20022 là một công thức cho việc tạo nên tiêu chuẩn định dạng thông báo tài chính. Để thực hiện kinh doanh, tổ chức tài chính trao đổi một lượng lớn thông tin trong nội bộ và với khách hàng. Các trao đổi này chỉ làm được nếu giữa người gửi và nhận thông báo có cùng cách hiểu nội dung thông tin.


Các quy trình và chuỗi giá trị trong các dịch vụ tài chính thường bao gồm các khu vực địa lý và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sự gia tăng các loại tiêu chuẩn định dạng thông tin khác nhau trong lĩnh vực tài chính phát sinh vấn đề trong tự động hoá liên kết hai đầu. Hai rào cản đáng kể tồn tại để có được hiểu biết chung thông tin chia sẻ giữa người và máy tính có liên quan là: việc sử dụng các cách khác nhau (cấu trúc) và sử dụng ngữ nghĩa khác nhau (nội dung).


Bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 20022 cho thông tin giao dịch, cả trong nội bộ và với bên ngoài, cho phép U.CASH hòa nhập vào các hệ sinh thái tài chính hiện có bất kỳ ở đâu và khi nào cần, và thiết lập nền tảng U.CASH có khả năng tương tác với các tính năng nâng cao trong tương lai.


7.Các Dịch Vụ của U.CASH


Phần mềm U.CASH cho phép các nhà cung cấp bên ngoài và các đối tác kết nối vào hệ thống của chúng tôi để cung cấp dịch vụ của họ trên nền tảng U.CASH. Sử dụng bất kỳ thiết bị máy tính nào có kết nối internet, đại lý chuyển đổi có thể cung cấp các dịch vụ của họ tại các địa điểm cố định hoặc trực tiếp với người dùng, và người dùng có thể truy cập và quản lý tài khoản của họ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Điều này cho phép U.CASH cung cấp các loại dịch vụ tài chính truyền thống như cho vay, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn, cũng như cho phép cung ứng các dịch vụ hoàn toàn mới khác.


U.CASH có khả năng cung cấp ba loại dịch vụ tài chính là: dịch vụ lưu giữ sản phẩm có giá trị (nạp & rú tiền,duy trì giá trị (Value Locking), nạp lại /nạp tiền/nạp thêm cho điện thoại di động), các dịch vụ tài chính truyền thống (thương mại điện tử trực tuyến/ngoại tuyến, gửi/nhận tiền, thanh toán hóa đơn, ngoại hối, đầu tư, thẻ ghi nợ Visa, thẻ Visa ảo), và các dịch vụ blockchain (chức năng tiền tệ kỹ thuật số, xác nhận thông tin chuỗi, hình thức chuyển đổi). Một số các mô-đun dịch vụ đang hoạt động và/hoặc đang được thử nghiệm phiên bản beta với người dùng của chúng tôi. Chúng tôi còn có nhiều việc hơn nữa đang thực hiện.


7.1Nạp & Rút tiền


Để bắt đầu với việc sử dụng nền tảng U.CASH, người dùng và đại lý chuyển đổi trước tiên phải nạp tiền vào tài khoản của họ. Ban đầu, “các Tổng đại lý chuyển đổi " (“wholesale converters”) sẽ cung cấp cho các đơn vị dịch vụ chuyển tiền (MSBs) và các đại lý chuyển đổi lẻ khả năng nạp và rút tiền. Lúc đó, dịch vụ này sẽ được phân cấp hơn và các đại lý chuyển đổi sẽ dùng chức năng này khi làm việc với bất kỳ người dùng nào khác trên hệ thống nếu họ chọn rút, hoặc nạp tiền vào hệ thống U.CASH. Họ sẽ tương tác với những người cung cấp giá tốt nhất, có đánh giá phản hồi tốt nhất (từ những người dùng khác), và/hoặc đang ở nơi gần nhất. Do mỗi đại lý chuyển đổi có thể cung cấp bất cứ phương pháp nạp nào mà họ muốn, nên sẽ có nhiều lựa chọn cho người dùng.


7.2Các Chức Năng Tiền Kỹ Thuật Số


Người sử dụng và đại lý chuyển đổi có thể nạp hay rút Bitcoin (và các loại tiền tệ kỹ thuật số) từ nền tảng U.CASH bất kỳ lúc nào. Họ cũng có thể tùy chọn chuyển đổi từ tiền pháp định kỹ thuật số (CAD, INR, USD, EUR, vv) sang tiền kỹ thuật số (và ngược lại). Điều này cho phép U.CASH thực sự trở thành loại "sàn môi giới" hoặc "sàn giao dịch" tiền kỹ thuật số chuyên nghiệp nhất trên hành tinh, nơi cho phép người sử dụng và đơn vị chuyển đổi có thể tham gia hay rút khỏi nền tảng thông qua việc sử dụng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Western Union hoặc bất kỳ phương thức nào khác mà mạng chuyển đổi của chúng tôi hỗ trợ. Nhờ số dư giá trị U.CASH được đảm bảo bằng giá trị thực (xem thêm về điều này trong phần "Duy trì Giá trị "), khi chuyển tiền kỹ thuật số sang số dư tiền pháp định kỹ thuật số trên U.CASH thực ra bạn đang giao dịch với những người dùng khác của U.CASH mà không biết.


7.3Gửi & Nhận tiền


Tính chất toàn cầu của nền tảng U.CASH cho phép người sử dụng và đơn vị chuyển đổi từ bất cứ nước nào có thể truy cập và tham gia vào nền kinh tế U.CASH. Mạng lưới toàn diện này là giải đáp cho các vấn đề "đầu – cuối" đang làm đau đầu nhiều công ty công nghệ tài chính cũng như dịch vụ tài chính truyền thống. Với U.CASH, đơn vị chuyển đổi và người dùng có thể tương tác với nhau bất cứ nơi nào trên hành tinh để nạp/rút tiền từ nền tảng, sử dụng bất kỳ phương thức có sẵn ở chỗ họ. Các giao dịch trực tiếp sẽ cho phép người dùng đi đến một cơ sở chuyển đổi ở một quốc gia, nạp tiền vào số dư U.CASH của họ, sau đó gửi tiền đó đi cho người dùng khác tại nước khác (với tối thiểu phí hối đoái (FX) và lệ phí sử dụng). Nó cũng sẽ cho phép người dùng kia tìm thấy một cơ sở chuyển đổi ở nước mình để rút ra tiền mặt, hoặc gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng của mình.


Gửi tiền giữa các người dùng với nhau sẽ cần có số điện thoại (và/hoặc địa chỉ e-mail) cũng như mật khẩu sử dụng 1 lần. Thanh toán được thực hiện qua giao dịch hỗ trợ bằng hợp đồng thông minh. Người gửi phải đặt câu hỏi và câu trả lời cùng với các thông tin của người nhận. Các khoản tiền bấy giờ sẽ được gửi đến hợp đồng thông minh hoạt động như một nơi ký quỹ. Người nhận phải chấp nhận thanh toán và nhập vào câu trả lời đúng cho câu hỏi. Khi đó tiền sẽ được giải phóng khỏi ký quỹ chuyển vào tài khoản của họ. Người gửi được thông báo rằng các khoản thanh toán được hoàn tất. Nếu các khoản tiền ký quỹ vẫn chưa có người nhận trong 72 giờ, nó sẽ được hoàn trả cho người gửi bằng cách sử dụng một loại Xác nhận thời gian lưu giữ (CheckLockTimeVerify - LTV) có chức năng như ở Bitcoin hoặc phương pháp tương tự như vậy ở các blockchain khác. Thời gian hết hạn cho các giao dịch cũng có thể được tùy chỉnh bởi người gửi. Các hợp đồng thông minh được tạo ra để đảm bảo an toàn hơn cho người dùng sử dụng nền tảng của chúng tôi và cho phép kiểm tra và cân đối khi gửi hoặc nhận tiền.


7.4Cho Vay & Tín dụng 


Năng lực cho vay & cấp tín dụng của chúng tôi cho phép người cho vay hiện nay, chẳng hạn như các nhà cung cấp khoản vay kỳ hạn, công ty cho vay theo ngày, các sàn cho vay cũng như những dịch vụ cho vay truyền thống cạnh tranh với nhau để chào các khoản vay cho người dùng khác trên nền tảng U.CASH. Sau khi nhận được đăng ký vay tiền, các chi tiết cơ bản yêu cầu vay được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ cho vay tại địa phương (đại lý chuyển đổi cung cấp các khoản vay của chúng tôi), và họ có thể chọn có cung cấp các khoản vay cho người sử dụng hay không, tùy thuộc vào các yêu cầu bên vay. Người cho vay (người chuyển đổi) và người vay (người dùng) sẽ giao dịch trực tiếp với nhau, nhưng các khoản vay được quản lý trên nền tảng U.CASH.


7.5Thanh Toán Hóa đơn


Giao diện Chương trình Ứng dụng tích hợp (API) của chúng tôi cho phép chúng tôi kết nối với các đơn vị xử lý thanh toán, các công ty cung cấp giải pháp thương mại, các nhà cung cấp thẻ ghi nợ / tín dụng, các cổng thanh toán hóa đơn, các công ty Bitcoin và những người khác. Phương pháp tiếp cận quan hệ đối tác giữa các quốc gia của chúng tôi cho phép mạng đại lý chuyển đổi và người dùng có thể tiếp cận tới một loạt các lựa chọn và mức giá cho bất kỳ nhóm dịch vụ nào. Thanh toán hóa đơn trên nền tảng của chúng tôi cho phép người dùng nào đang có số dư tài khoản trên U.CASH thực hiện thanh toán cho các công ty ở địa phương của mình. Các công ty đó là các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích, công ty viễn thông, mạng internet/băng thông rộng và nhiều loại công ty dịch vụ khác. Chúng tôi cũng cho phép các đại lý chuyển đổi cung cấp dịch vụ trực tiếp với từng người.


7.6Giao Dịch Ngoại Hối


Các đơn vị cung cấp giao dịch ngoại hối truyền thống có thể kết nối vào nền tảng U.CASH để chào dịch vụ nạp/rút bất cứ loại ngoại hối nào họ cung cấp và/hoặc sử dụng nền tảng này để quản lý tất cả các giao dịch ngoại hối lẻ của họ. Trong tương lai, nền tảng U.CASH sẽ cho phép tất cả người dùng trực tuyến giữ bất kỳ tiền pháp định kỹ thuật số nào trên tài khoản U.CASH mà không sợ tốn lệ phí chuyển đổi ngoại hối giữa các loại tiền. Điều này có thể thực hiện, vì không như các công ty giao dịch ngoại hối truyền thống, U.CASH đảm bảo số dư mỗi loại tiền với cùng một giá trị tài sản bằng cách sử dụng duy trì giá trị. Một hợp đồng duy trì giá trị mới được phát hành mỗi khi có một thương vụ diễn ra.


7.7Nạp Tiền điện Thoại Di động 


Ở nhiều quốc gia các nhà cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại di động (hoặc nạp tiền, top-up, vv) là các nhà bán lẻ ở nơi mà có thể ngay lập tức nạp tiền vào số điện thoại của người dùng. Do hầu như tất cả các dịch vụ di động ở các quốc gia này là trả trước (bạn phải trả tiền cho các phút trước khi sử dụng), thì đây sẽ là một nhu cầu thiết yếu (gần giống như một tiện ích) cho dân chúng. Các nhà cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại di động đã quen với việc nạp trước tiền vào các tài khoản chính của họ để cung cấp dịch vụ, nên U.CASH lúc này sẽ là việc mở rộng tự nhiên (và nâng cấp toàn bộ) hệ thống hiện tại của họ. Các đại lý chuyển đổi của chúng tôi có thể kiếm được khoản phí trên tất cả các giao dịch họ cung cấp trực tiếp cũng như trên một nền tảng cụ thể mới. Đại lý chuyển đổi chỉ cần có số dư tài khoản U.CASH để cung cấp dịch vụ này. Người dùng có thể nạp phí cho các phút dùng điện thoại di động của mình rất  thuận tiện ngay từ ứng dụng của họ khi có sẵn tiền.


7.8Quản Lý Tài Sản


Các tùy chọn quản lý tài sản sáng tạo của chúng tôi cho phép người dùng (và đại lý chuyển đổi) tiếp cận đến các cơ hội phát triển của Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác. U.CASH cho phép người dùng tiếp UCASH với các quỹ tiền kỹ thuật số phi tập trung, các chương trình chuyển đổi định kỳ (nơi mà cứ mỗi khoảng thời gian nhất định sẽ có một hợp đồng thực hiện việc chuyển đổi một khoản tiền trên số dư U.CASH của bạn sang Bitcoin theo giá thị trường tại thời điểm đó), hoặc thậm chí vào các kênh Chào bán Tiền Ban đầu (Initial Coin Offering - ICO) và các kiểu token khác. U.CASH sẽ thực sự tích hợp các khả năng chuyển đổi tài sản (hơn hẳn Bitcoin) để trở thành sàn quản lý tiền kỹ thuật số và blockchain lớn nhất cho người dùng (và người chuyển đổi) của tất cả các loại.

7.9Duy Trì Giá Trị


Do có các vấn đề mà chỉ phát sinh từ việc phải duy trì giá trị ví kỹ thuật số cho người sử dụng trong khi không cần phải nắm giữ lượng tiền pháp định tương ứng trong tài khoản ngân hàng, chúng tôi đã phát triển nhiều chiến lược với mức chi phí và khả năng khác nhau để cung cấp trên mạng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện Duy trì Giá trị thông qua phương thức hợp đồng thông minh, phương thức của U.CASH và phương thức token để đảm bảo an ninh, đầy đủ cho khách hàng, cũng như các tùy chọn dựa trên mức độ xác minh của họ.


Duy trì giá trị phương thức hợp đồng thông minh – Duy trì giá trị bằng hợp đồng thông minh có thể được mô tả tốt nhất bằng một câu trả lời mang tính công nghệ đơn giản, và thông qua các ví dụ. Duy trì giá trị bằng phương thức hợp đồng thông minh là một hình thức cập nhật ghi nhận tự động cho các ví đa chữ ký lưu giữ số dư tiền kỹ thuật số (ví dụ như Bitcoin) tương ứng với giá trị tiền pháp định trên U.CASH (là USD, CAD, EUR, INR, vv) mà người dùng của U.CASH có. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản đảm bảo các khoản tiền bằng các hợp đồng trong thế giới thực, ký với U.CASH Inc và người dùng của mình, và U.CASH cho phép các nhà cung cấp này tham gia vào tiến trình tăng giá trị lâu dài của các loại tiền kỹ thuật số, mà không chịu rủi ro phải tự giữ chúng. Hàng trăm ngàn ví được duy trì cho nhiều cặp tiền tệ (bất cứ thứ tiền nào trên hành tinh mà người dùng muốn), cũng như phối hợp với các loại tài sản khác để thực hiện việc duy trì giá trị (và giải phóng giá trị) cho người dùng & đơn vị chuyển đổi. Một môi trường an toàn được đảm bảo bằng hợp đồng thông minh sẽ duy trì giá trị các số dư trên U.CASH và đảm bảo rằng những đơn vị chuyển đổi, người dùng, nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản và các bên liên quan khác được trực tiếp truy nhập an toàn vào số token pháp định kỹ thuật số cũng như các tài sản đảm bảo kỹ thuật số. 


Phương thức Duy trì giá trị của U.CASH - U.CASH sẽ tham gia vào việc mua & bán các tài sản kỹ thuật số khác cũng như giữ các số dư trên mạng giao dịch đối tác của mình để cung cấp một phần việc duy trì giá trị cho một số người dùng. Những người dùng này phải được đánh giá uy tín mức độ cao, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức lớn, và cũng chỉ có thể sử dụng dịch vụ này sau một quá trình xác minh.


Phương thức duy trì giá trị loại Token - U.CASH Inc trong quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đã tạo điều kiện để giữ các loại token đại diện cho tiền pháp định không xây dựng trên nền tảng blockchain. Các Token kỹ thuật số này sẽ được đảm bảo bằng cách sử dụng Trái phiếu, và/hoặc số dư trong tài khoản của người thụ hưởng là các chủ sở hữu Token. U.CASH Inc sẽ thanh toán ban đầu các token và cấp tiền pháp định cho các nhà cung cấp đối tác, người sẽ tạo giá trị cho token. U.CASH Inc lúc này trở thành nhà môi giới trong quy trình này qua việc cung cấp cho người sử dụng được U.CASH xác nhận quyền truy cập vào một token được đảm bảo giá trị để sử dụng trên mạng.


7.10Xác Nhận Chuỗi (Chứng Nhận Blockchain)


Xác nhận chuỗi là một chức năng mới thực chất là "chứng nhận" tài liệu hoặc tin nhắn của bạn trên Bitcoin Blockchain và lưu những tài liệu (hoặc tin nhắn) này để nếu cần thiết sau này sẽ truy xuất lại. Hiện tài liệu của bạn có thể do bạn lưu trữ, hoặc trên máy chủ của chúng tôi nếu người sử dụng sợ mất bản gốc. Chúng tôi có chương trình phân tán kho lưu trữ các tập tin này bằng cách sử dụng phiên bản của MaidSafe, Storj, hoặc ứng dụng riêng của chúng tôi tùy thuộc vào lợi ích và/hoặc những vấn đề mà chúng tôi nhận được. Ngoài việc "Xác nhận chuỗi" tài liệu của bạn, việc truy cập vào mạng chuyển đổi pháp lý của chúng tôi cũng cho phép người dùng chứng nhận theo cách truyền thống tài liệu của họ bởi một luật sư được công nhận hoặc chuyên gia pháp lý ở địa phương của họ.


7.11Thẻ Ghi Nợ Visa


Thẻ ghi nợ visa U.CASH sẽ có ở các quốc gia được lựa chọn khi chúng tôi sẵn sàng khởi động hệ thống với ảnh hưởng tối đa. Thẻ ghi nợ có thể được tải trực tuyến bằng cách sử dụng số dư tài khoản U.CASH hoặc trực tiếp với đại lý chuyển đổi. Ưu điểm của việc có thẻ ghi nợ trong một hệ thống, chẳng hạn như U.CASH, là nó cho phép công nghệ cũ và các trạm bán tương tác với một thẻ mà có thể được nạp bằng cách dùng số dư tài khoản U.CASH của người dùng. Việc nạp chỉ mất một vài phút và người dùng có thể kiểm tra số dư trong thẻ của họ bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào U.CASH. Ở mỗi quốc gia chúng tôi hoạt động, chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp chào các dịch vụ thẻ cho người dùng & đại lý chuyển đổi của chúng tôi


7.12Thẻ Visa ảo


Thẻ Visa U.CASH Ảo cho phép người dùng & đại lý chuyển đổi sử dụng số dư tài khoản U.CASH của họ để tải giá trị kỹ thuật số của một thẻ Visa và sử dụng nó cho thanh toán trực tuyến và trực tiếp nơi có thể dùng “ứng dụng tiếp UCASH gần” của thẻ Visa (Near Field Communications - NFC)  tại các nhà bán lẻ. Điều này hiện nay chỉ có thể có trên các ứng dụng U.CASH điện thoại di động. Khả năng này làm tăng tính hữu dụng của U.CASH rất nhiều vì cho phép người sử dụng mạng sử dụng một tùy chọn thanh toán bổ sung mạnh mẽ được xây dựng trên cơ sở hạ tầng hiện có. Thanh toán bằng thẻ Visa ảo có thể được thực hiện tại hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến và trực tiếp và cho người dùng của chúng tôi được thoải mái thanh toán không giới hạn số tiền. Thế mạnh của thẻ Visa ảo là các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đối tác sẽ dùng hệ thống vi xử lý thanh toán và cổng thanh toán thương mại kết nối với mạng để cung cấp dịch vụ cho người dùng, nhưng có thể không có sẵn ở mọi lĩnh vực.


7.13Hình Thức Chuyển đổi


Bất kỳ người dùng nào cũng có thể kích hoạt hình thức chuyển đổi và bắt đầu cung cấp các dịch vụ trên nền tảng U.CASH. Các mức xác nhận người dùng (và người chuyển đổi) như đã nêu trong phần "Xác minh mức độ", sẽ quyết định giới hạn của giao dịch và mức độ tin tưởng. Có được mức xác minh cao, kết hợp với các thông tin phản hồi nhiều, sẽ làm cho nhiều người dùng muốn giao dịch với các cơ sở chuyển đổi đó. Khi đã kích hoạt chế độ chuyển đổi, cơ sở chuyển đổi tiếp tục được thêm quyền truy cập vào một loạt các chức năng bổ sung bao gồm chức năng đăng bài "quảng cáo" về chi tiết dịch vụ và lệ phí của họ, bảng điều khiển giao dịch (để xem hoạt động và lịch sử các giao dịch với người dùng và cơ sở chuyển đổi khác) và thêm các chức năng khác. Cơ sở chuyển đổi có thể chào trên mạng hoặc trực tiếp với người dùng các giao dịch với nhiều phương pháp thanh toán khác nhau.


7.14Tiền “Lòng Trung Thành” 


Tiền “Lòng trung thành” là chương trình tính điểm dành cho các khách hàng thân thiết với chúng tôi. Tiền này được tặng dưới hình thức UCASH vào tài khoản của người dùng và có thể nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ do các cơ sở chuyển đổi cung cấp, hoặc dịch vụ trực tuyến trên nền tảng U.CASH. Bạn cũng có thể nhận lại một phần phí đã trả cho việc sử dụng hệ thống như là tiền “Lòng trung thành”, cũng như sử dụng số dư U.CASH của bạn, và bạn có thể trả tiền cho các dịch vụ khác trên hệ thống như thanh toán các hóa đơn, chuyển tiền, trả nợ vay, vv.


7.15Mua Hàng Trực Tuyến


Một trong những điều mà người dùng và cơ sở chuyển đổi của chúng tôi hỏi nhiều nhất là khả năng dùng số dư tài khoản U.CASH để mua hàng trực tuyến. Để thiết kế mô-đun này chúng tôi đã xem xét nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến, các nhà cung cấp khác nhau cũng như ví di động (như PayTM, AliPay, vv) với nhiều kinh nghiệm mua sắm tích hợp. Chúng tôi đã có được kinh nghiệm độc đáo của riêng mình qua việc sử dụng kết quả  nghiên cứu của chúng tôi và cơ sở hạ tầng hiện tại của hệ thống U.CASH thể hiện được rõ nhất phương thức tiếp cận phi tập trung của chúng tôi. Bất kỳ đại lý chuyển đổi nào  đều có thể nhập vào các mặt hàng muốn bán và có thể nêu rõ hàng đó là chỉ bán trên mạng hay trực tiếp, hoặc cả hai. Họ có thể báo giá cũng như chi phí vận chuyển, và có hàng sẵn để người dùng mua. Hệ thống còn tích hợp việc đánh giá phản hồi.


8.Các Loại Tiền và Tài Sản được Hỗ Trợ


U.CASH có mục tiêu hỗ trợ hầu hết các loại tiền pháp định đang hiện hành, tiền kỹ thuật số và các loại tài sản mà U.CASH có thể hỗ trợ. U.CASH muốn trở thành nền tảng phổ biến cho định hướng sử dụng tiền cũng như sẽ là một kho lưu trữ các loại tài sản kỹ thuật số. Ban đầu, động lực chính của hệ sinh thái sẽ là UCASH, Bitcoin, Ethereum và các loại tiền pháp định chính. Khi các cơ sở chuyển đổi đã có tại các quốc gia khác và có sự phối hợp nhiều hơn trên hệ thống cho các loại tiền kỹ thuật số dùng để trao đổi và tài sản; các loại này cũng sẽ trở thành động lực cho hệ thống nền tảng U.CASH.


9.IBO – Cấp Thưởng Ban đầu


Việc phân phối token UCASH sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một mô hình mới sáng tạo. Người dùng có thể nhận token bằng cách hoàn thành yêu cầu thưởng để xây dựng hệ thống U.CASH. U.CASH lựa chọn những người đoạt giải thưởng khác nhau (nếu được áp dụng) và điều chỉnh việc phân bổ mức thưởng. Chúng tôi có chương trình ra quyết định bằng một mô hình sử dụng thông tin phản hồi từ người sử dụng nền tảng và những người sở hữu UCASH. Việc xây dựng một hệ thống quản lý như vậy cũng sẽ là một trong các công việc có thưởng. Những người mua thưởng là các cá nhân, công ty và các tổ chức khác có thể mua trực tiếp các chương trình thưởng và sau đó được U.CASH quản lý và hoàn tất khoản thưởng bằng cách sử dụng nguồn lực của họ.

Có một phần nhỏ được trao cho các thành viên sáng lập và nhóm triển khai ban đầu cho tất cả công việc và những nỗ lực để đạt được sứ mệnh của U.CASH cho đến nay. Việc phân phối này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian kéo dài 3 năm để khích lệ họ tiếp tục nỗ lực.


Người dùng nào đã đăng ký, được xác nhận email và số điện thoại di động sẽ có thể yêu cầu đăng ký nhận thưởng cũng như mua thêm một số lượng hạn chế UCASH bằng BTC hoặc ETH. Việc này sẽ chỉ áp dụng đến mức tối đa của phần thưởng cho mỗi giai đoạn trong thời gian Cấp Thưởng Ban đầu.


9.1Thời Gian & Các Bước IBO

Việc phân phối token UCASH sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 30 ngày “Trước-IBO” cho những người đóng góp sớm, sau đó là giai đoạn IBO 120 ngày cho công chúng nói chung. Một số loại thưởng sẽ hết hạn trong khung thời gian này, nhưng một số sẽ tồn tại vô thời hạn. Làm thế nào để chúng tôi có thể giới hạn tổng số token UCASH thanh toán trong suốt thời gian loại thưởng có khung thời gian vô hạn? Với các loại này, chúng tôi dành một tỷ lệ nhỏ trên tổng số UCASH còn lại được phân bổ cho loại thưởng này cho người được hưởng. Lây ví dụ: nếu tổng số 100.000.000 UCASH dành để phân bổ thưởng cho Người dùng Đăng ký, thì mỗi người khi đăng ký có thể nhận được 0,03% phần UCASH dùng để thưởng còn lại như một phần thưởng. Điều này có nghĩa là, người dùng đầu tiên đăng ký địa chỉ email và được xác minh số điện thoại di động sẽ được 30.000 UCASH (100.000.000 x 0.0003). Người dùng đăng ký thứ hai sẽ được 29,991 UCASH (99,970,000 x 0.0003). Người dùng thứ ba sẽ nhận 29,982.0027 UCASH (99,940,009 x 0.0003) và vv. Chúng tôi gọi mức thưởng giảm vô hạn hướng tới 0 này là “Thưởng Giảm phát” khi mà các tiện ích và sử dụng của mạng U.CASH phát triển, thì số UCASH được trả như phần thưởng sẽ luôn luôn đáng giá. Mức thưởng UCASH sẽ được thay đổi mỗi 3 ngày trong khoảng thời gian 120 ngày IBO. Số tiền thưởng sẽ giảm trên tất cả các trường hợp thưởng trong từng giai đoạn (bao gồm cả các nhà đầu tư được công nhận và người dùng nhỏ ngắn hạn mua bằng BTC và ETH). Các khoản thưởng UCASH ban đầu sẽ được ưu tiên hơn thưởng ấn định. Tiền thưởng này sẽ giảm theo một tỷ lệ nhất định mỗi 3 ngày cho đến khi còn 0%. Tất cả loại thưởng vô hạn định sẽ duy trì ở số lượng đã ấn định và được áp dụng cho mỗi yêu cầu. Loại thưởng đơn lẻ nào chưa hoàn thành trong giai đoạn IBO có thể được tiếp tục duy trì với mức đã ấn định cho đến khi còn có yêu cầu.


10.Cấu Trúc U.CASH


Doanh nghiệp đầu tiên sử dụng hệ sinh thái công nghệ U.CASH và tạo ra nó cùng token nguồn, chính là công ty U.CASH Inc. có trụ sở chính đặt tại Toronto, Canada. Đội ngũ sáng lập U.CASH đã nghiên cứu, phát triển, triển khai, kiểm tra và đưa ra các khái niệm về xác nhận, và sớm thiết lập các đơn vị chuyển đổi, các đối tác dịch vụ tài chính và người dùng. Với U.CASH chúng tôi đã thực hiện cấu trúc tổ chức có tính đến tương lại trong lúc các quy định kinh doanh tiền ảo đã có hiệu lực pháp lý trên thế giới và chúng tôi có kế hoạch tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành. Các thành viên của nhóm chúng tôi, đã làm việc ở nhiều tổ chức chính phủ, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính trong nhiều năm qua nên rất tự tin rằng Canana sẽ tiếp tục duy trì một môi trường tích cực để xây dựng các doanh nghiệp sử dụng các phát minh blockchain một cách có trách nhiệm. Kể cả các nhà cung cấp đối tác ban đầu của chúng tôi hoạt động bên ngoài Canada, cho phép chúng tôi giao tiếp với họ một cách hiệu quả trong một môi trường thuận lợi để khởi động hệ thống trước khi tìm kiếm sự đa dạng cấu trúc thành nhiều mức pháp lý khác nhau.


10.1UCASH (UCASH) Token


Token UCASH (UCASH) là môi chất của hệ sinh thái. UCASH được sử dụng để trả cho các dịch vụ kể cả bán lẻ, trực tuyến hay các giao dịch blockchain. UCASH cũng có thể được chuyển đổi sang tiền mặt hoặc vô số các loại tiền tệ kỹ thuật số. Phải có UCASH trước (hoặc được đổi ngay lập tức) trước khi thực hiện giao dịch trên mạng. Những người tham gia hệ sinh thái cũng dùng UCASH để đổi dịch vụ. Như vậy UCASH đã trở thành một dạng thanh toán được chấp nhận rộng rãi trong mạng lưới và nó sẽ được dùng để trao đổi trong các trường hợp sử dụng ngày càng nhiều trên toàn cầu.


10.2Công Ty U.CASH Inc.


U.CASH Inc là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái của các doanh nghiệp được xây dựng trên một nền tảng blockchain mới nhằm cung cấp các dịch vụ của mình cho người dùng trên hệ thống. U.CASH Inc sẽ tập trung vào việc thiết lập các dịch vụ cho người dùng, các ứng dụng, các mạng lưới chuyển và giúp gia tăng các khả năng sử dụng các UCASH token nguồn và hệ sinh thái của nó. Chúng tôi sẽ sử dụng token nguồn trong các ứng dụng cho các chức năng hợp đồng thông minh, trong giao dịch và các yêu cầu khác khi cần thiết. Chính vì thế, chúng tôi thấy được giá trị của việc phát triển token nguồn đồng hành với sự phát triển của các dịch vụ trong hệ sinh thái, hệ thống chuyển đổi và người dùng. Mặc dù các tài sản kỹ thuật số sẽ được hỗ trợ rộng rãi, tất cả các giao dịch sẽ đều cần sử dụng UCASH để truy cập vào nền tảng U.CASH,để đảm bảo an ninh, để có khả năng truy cập ngay và dùng hợp đồng thông minh vào các blockchain khác nhau, làm phát triển việc sử dụng UCASH token. U.CASH sẽ là tổ chức đầu tiên xây dựng trên nền tảng UCASH token, nhưng nó chắc chắn sẽ không là tổ chức cuối cùng. Là một doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận, U.CASH sẽ hoạt động theo cách mang lại lợi ích cho hệ sinh thái, người sử dụng, các đơn vị chuyển đổi, các cổ đông và vì sứ mệnh của mình, đồng thời cũng dự phần trong hoạt động nhân đạo và xã hội toàn cầu để giúp nhân loại. Thành công của bản thân Công ty có liên kết rất chặt chẽ với UCASH token và hệ sinh thái xung quanh của nó, tất cả đã chứng minh một mô hình thể hiện các khả năng không chỉ về công nghệ, mà còn các loại hình dịch vụ được duy trì nhờ sự liên kết của cộng đồng và sự sáng tạo cùng với sự khích lệ tổng hợp bằng nguồn nhựa sống.


11.Những Thành Phân Tham Gia Chính


Do yêu cầu đảm bảo sự thành công của mạng U.CASH cần có nhiều bên tham gia, chúng tôi đã phát triển một hệ thống khích lệ và khuyến khích tất cả các bên làm việc cùng nhau vì lợi ích của mọi bên. Chúng tôi đề xuất trách nhiệm và phần thưởng mà mỗi đối tượng tham gia vào mạng của chúng tôi được chia xẻ và cách họ có thể đạt được mức lớn hơn.


11.1Nhóm U.CASH


Đội ngũ sáng lập U.CASH đã nghiên cứu, phát triển, triển khai, kiểm tra và đưa ra các khái niệm-về-xác nhận, và sớm thiết lập các đại lý chuyển đổi, các đối tác dịch vụ tài chính và người dùng. Những người sáng lập sẽ tiếp tục đóng một vai trò không thể thiếu trong hệ thống cho đến khi nhiều người có thể đảm nhiệm các trách nhiệm cụ thể liên quan trực tiếp đến sự phát triển của token UCASH nguồn, và cộng đồng mạng . Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển và tiếp thị ứng dụng đầu tiên (U.CASH) xây dựng trên công nghệ và triết lý UCASH. Đội ngũ này sẽ chào mời người dùng và đơn vị chuyển đổi cũng như tiếp nhận các nhà cung cấp đối tác và sáng tạo việc cung cấp các dịch vụ phi ngân hàng cho thế giới. Với sự ra mắt của mạng U.CASH, nhiều thành viên mới sẽ được nhận để phát triển đội ngũ của chúng tôi tùy thuộc yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức và sự nhiệt tình của họ.
11.2Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đối Tác


Khi khởi động mạng U.CASH, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ cho một lượng hạn chế nhà cung cấp đối tác. Họ sẽ được phép thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại di động, cấp thẻ ghi nợ và thẻ visa ảo cũng như các dịch vụ khác cho người dùng và các đại lý chuyển đổi của chúng tôi. Các nhà cung cấp đối tác trong tương lai sẽ cung cấp trực tuyến các chức năng bổ sung và các dịch vụ trong khu vực địa phương của họ. Họ là các đơn vị xử lý thanh toán, đơn vị dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thanh toán hóa đơn, các công ty viễn thông, các tổ chức tài chính, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tiền, nhà cung cấp tín dụng, các sàn trao đổi tiền kỹ thuật số, các nhà cung cấp nạp tiền điện thoại di động, cổng thương mại điện tử, các nhà cung cấp hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ, các sàn ngoại hối, các nhà cung cấp dịch vụ công chứng, các thương gia và nhiều hơn nữa.


11.3 Các đại Lý Chuyển đổi


Các đại lý chuyển đổi là xương sống của của mạng U.CASH và có mặt ở khắp mọi nơi, cả online và offline. Họ cung cấp các dịch vụ nạp và rút cho người dùng bằng một loạt các phương pháp, dịch vụ xác minh người dùng (trong trường hợp của MSBs) và các dịch vụ khác. Có rất nhiều loại đại lý chuyển đổi trong mạng U.CASH:


1) Tổng Đại lý chuyển đổi

Cung cấp dịch vụ thanh toán U.CASH cho các đơn vị chuyển đổi khác trong khu vực địa phương hoặc quốc gia cũng như cung cấp các dịch vụ tài chính. Các Tổng đại lý chuyển đổi ban đầu là đối tác lớn kinh doanh dịch vụ tiền và các tổ chức có địa vị cao, nhưng rồi chúng tôi sẽ mở rộng để bao gồm các tổ chức tài chính khác trong những tháng năm tới.

2) Đại lý chuyển đổi MSB (Doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh tiền) 

Là các thương hiệu có cửa hàng đơn lẻ, hoặc đa dạng cung cấp các hoạt động dịch vụ kinh doanh tiền truyền thống cũng như các công ty kinh doanh trực tuyến mà khách hàng của họ có thể hưởng lợi từ U.CASH.

3) Đại lý chuyển đổi lẻ (Quầy mặt tiền)

Là các doanh nghiệp có vị trí mặt tiền muốn cung cấp dịch vụ U.CASH. Họ có thể là bất kỳ loại hình kinh doanh bao gồm cửa hàng tiện lợi, cửa hàng máy tính, cửa hàng điện thoại di động và các loại cửa hàng khác.

4) Đại lý chuyển đổi cá thể (Người dùng bất kỳ)

Họ là những người dùng cá nhân muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách cung cấp dịch vụ U.CASH cơ bản cho người dân trong khu vực lân cận của họ hoặc trực tuyến.

5) Đại lý chuyển đổi di động

Là đại lý đến gặp bạn để cung cấp dịch vụ. Loại đại lý này có thể là một MSB, một nhà bán lẻ hoặc thậm chí là cá nhân cung cấp dịch vụ truy cập U.CASH.


11.4Người Dùng


Người dùng ở U.CASH ban đầu là những người tìm cách nạp tiền nhanh vào nền tảng để tham gia vào nền kinh tế tiền kỹ thuật số. Bởi vì U.CASH là lựa chọn nhanh và rẻ nhất để chuyển đổi được loại tiền pháp định sang loại tiền tệ kỹ thuật số bằng cách sử dụng tiền mặt, nên sẽ có nhiều người dùng quan tâm tham gia U.CASH. Khi việc sử dụng ứng dụng U.CASH và phần mềm dịch vụ tăng lên, người dùng sẽ chuyển sang sử dụng số dư UCASH để trả các hóa đơn, hoặc gửi và nhận tiền khắp thế giới. U.CASH ban đầu sẽ có khối lượng giao dịch của nó từ các trường hợp sử dụng nói trên, nhưng rồi sẽ được đa dạng hóa khi dịch vụ tài chính giá trị gia tăng được triển khai.


U.CASH giải quyết các vấn đề từ sản xuất đến cung ứng sản phẩm, các rào cản do quy chế, kết hợp với hầu hết các doanh nghiệp công nghệ tài chính bằng cách lấp khoảng cách giữa tiền mặt pháp định và tài sản kỹ thuật số. Với vai trò như một lựa chọn thay thế mới thú vị cho các ngân hàng truyền thống và các tổ chức tài chính, U.CASH mang tới các dịch vụ rất cần thiết cho bất cứ ai có mạng internet và một thiết bị máy tính. Nhận dạng không là cần thiết để bắt đầu tham gia hệ thống bởi vì U.CASH tự nó cho phép người dùng bắt đầu với một nhận dạng kỹ thuật số hoàn toàn mới bằng cách đăng ký ban đầu. Nhận dạng kỹ thuật số này sau đó có thể được cập nhật với xác minh thật để họ  được tăng cường tiếp cận dịch vụ và/hoặc giảm chi phí. Người dùng có thể bắt đầu sử dụng nền tảng U.CASH cho mục đích du lịch, thương mại điện tử kỹ thuật số, cho vay, đầu tư và các mục đích khác. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đơn vị chuyển đổi và người sử dụng là ưu tiên hiện nay vì nó sẽ như là nền móng cho một mạng lưới thực sự ngang hàng của các dịch vụ tài chính toàn cầu.


11.5Các Đại Sứ


Các đại diện (Đại sứ) U.CASH là những người hỗ trợ và tín hữu trên khắp thế giới của chúng tôi, họ là những người người giúp truyền đạt sứ mệnh U.CASH đến khu vực địa lý hay lĩnh vực hoạt động của họ. Mức độ tham gia của các Đại sứ (cá nhân, nhóm, tổ chức, chính phủ, và nhiều đối tượng khác) tùy thuộc chính quyết định của họ, nhưng phải chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ nhất định như được nêu trong điều lệ U.CASH (sẽ được phát hành trong tương lai). Các Đại sứ hoạt động với hiệu suất cao, có nhiều ảnh hưởng hoặc đang phát triển có thể được nhận nguồn trợ cấp do U.CASH quản lý thông qua quỹ UCASH của U.CASH đối với các dự án, sự kiện, tiếp thị và các hoạt động khác. Trách nhiệm của Đại sứ bao gồm tiếp thị dịch vụ chuyển đổi, tìm kiếm đối tác, tiếp thị đến người sử dụng và rất nhiều vai trò khác.


11.6 Người Tham Gia Nhận Thưởng


Việc phân bố UCASH ban đầu bằng IBO, cho phép hầu hết mọi người khá tham gia bình đẳng vào việc phân phối cho cộng đồng. đó chính là nền móng đầu tiên và là nhựa sống chính cho các hoạt động của nền tảng. Chính vì vậy, UCASH tạo năng lượng cho các giao dịch và các chức năng nâng cao, đồng thời việc phân phối nguồn năng lượng này đến các tín hữu đầu tiên và những người ủng hộ sẽ giúp phát triển hệ thống trong giai đoạn sơ khai và sẽ thúc đẩy việc chấp nhận nó ngay cả ở các vùng xa xôi trên thế giới. Các khoản thưởng được áp dụng sẽ dao động từ nhiệm vụ đơn giản cho người dùng, chẳng hạn như đăng ký và xác minh tài khoản người dùng, tiếp thị U.CASH thông qua bài viết trên mạng xã hội, cho đến các dự án quy mô lớn tốn nhiều thời gian như phát triển sản phẩm và phần mềm cho mạng. Sẽ cần nhiều nguồn nhân lực tay nghề cao khác nhau để làm cho U.CASH thực sự là một mạng lưới có tác động toàn cầu, và mô hình IBO sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có cơ hội để tham gia và hưởng lợi. Ngoài ra, việc gia tăng giá trị của các Token trong giai đoạn IBO sẽ đảm bảo rằng những người tham gia sớm hơn nhận được phần thưởng nhiều hơn so với những người tham gia sau.


  1. Người Săn Thưởng - Những người này (cộng tác viên tự do, đối thủ cạnh tranh, vv) chủ yếu sẽ tập trung vào đăng ký các công việc có thưởng càng nhiều càng tốt. Các công việc đó có thể bao gồm các công việc có yêu cầu cao như các phần mềm ứng dụng hoặc tích hợp, nhưng cũng có thể là tiếp thị truyền thông xã hội, hay các dự án bản địa hóa và các công việc khác.

  2. Người dùng - Người dùng sẽ được nhận thưởng khi chỉ cấn đăng ký với U.CASH trong giai đoạn có thưởng và hoàn thành các việc bao gồm thủ tục xác minh, tạo liên kết với các tài khoản mạng xã hội của họ hoặc đăng các bài về U.CASH ngay trên các ứng dụng

  3. Người mua thưởng - Chúng tôi có lựa chọn cho những người mua thưởng (cá nhân, công ty, nhà tài trợ, vv) để trả tiền trực tiếp cho các khoản thưởng và sau đó U.CASH quản lý và hoàn tất việc thưởng bằng cách sử dụng nguồn quyên góp. Để xác định việc các khoản thưởng này được trả, chúng tôi đã tính và nhận được báo giá cho các chi phí thực tế để hoàn thành những khoản thưởng này và chuyển sang một lượng UCASH tương ứng.


12.Tập đoàn


U.CASH đang thành lập một tập đoàn bao gồm các tổ chức dịch vụ tài chính hưởng lợi qua việc hợp tác giữa các ngành nghề, nâng cấp và liên kết khả năng công nghệ, và truy cập vào một nền tảng người dùng hoàn toàn mới. Các tổ chức này bao gồm các doanh nghiệp dịch vụ tiền (cả doanh nghiệp bán lẻ và các nhà cung cấp đa dạng), các đơn vị xử lý thanh toán, các công ty chuyển tiền và nhà cung cấp dịch vụ truyền thống khác. Tập đoàn với kinh nghiệm tổng hợp sẽ cùng nhau cung cấp cho người dùng trên một nền tảng chung với tiêu chuẩn và vận vành tốt nhất. Các hợp đồng thông minh và các giải pháp giao dịch được tiêu chuẩn hóa sẽ làm tăng đáng kể khả năng hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ để hợp tác với nhau và phát triển cơ sở hạ tầng hơn hẳn các giải pháp của các đơn vị lớn, tập trung truyền thống. Bản chất toàn cầu của nền tảng U.CASH kết hợp với sự tích hợp nhiều loại tài sản, dịch vụ và khả năng hoạt động sẽ có nghĩa là các MSB và các công ty khác có thể tương tác trực tiếp với nhau và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba. Tập đoàn U.CASH sẽ cho phép nhiều đối tác kết nối và tham gia với nhau để thở thành mốt khối mạnh mẽ hơn so với khi họ đứng đơn lẻ.


13.Kết Luận


U.CASH được xây dựng để đạt được sự chấp nhận và sử dụng của công chúng ngay từ khi mới ra đời. Trong bản cáo bạch này, chúng tôi đã giải thích các giải pháp kỹ thuật và thương mại cho người dùng và các đối tác của mình các cơ hội trước đây không thể có, và mở đường cho việc áp dụng nhanh chóng tiền kỹ thuật số và các công nghệ blockchain. Được trang bị nền tảng kinh tế, công nghệ vững chắc, có tính xã hội và hệ thống, người sử dụng, các đơn vị chuyển đổi và các tổ chức khác có thể cùng nhau truy cập hoặc cung cấp dịch vụ trên quy mô toàn cầu. Các cơ chế độc đáo về phân phối thưởng token UCASH nguồn, và bản thân mô hình kinh doanh đều là các phần của động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phi ngân hàng trên thế giới. Hãy để sứ mệnh này thực sự bắt đầu.Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Saad

  2. Posted

Comments