Start a conversation

Dutch


Introductie van U.CASH: wereldwijde financiële diensten in peer-to-peer netwerken


Website - http://u.cashU.CASH: wereldwijde financiële diensten in peer-to-peer netwerken

http://u.cash - info@u.cash


Abstract. 

Conventioneel bankieren raakt verouderd. Historische bedrijfsmodellen worden vervangen door gedeelde peer-to-peer modellen waarbij de macht ligt bij de gebruiker en de op zichzelf staande serviceprovider. Blockchaininnovaties, oorspronkelijk geïntroduceerd door Bitcoin, gebruiken een technologie die de rol van traditionele gecentraliseerde instanties overneemt en interne processen van banken en andere financiële tussenpersonen omzet in softwarecode die voor iedereen toegankelijk is. 'Klanten voor het leven krijgen financiële zelfstandigheid door gemakkelijk toegankelijke digitale tools met dank aan Blockchaintechnologie. Gebruikers zullen zich gaan richten op wereldwijde dienstverleners zodat zij, ongeacht hun financiële status, kunnen deelnemen in een wereld zonder de complexiteit en ontoegankelijkheid van traditionele instellingen. We noemen deze massale verandering wereldwijde 'ontbanking’, en U.CASH is de katalysator van dit proces met zijn bedrijfsmodel, technologische kennis en de unieke mogelijkheid om iedereen toegang te geven tot financiële diensten.

U.CASH is een op blockchain gebaseerd financieel platform en digitaal netwerk voor vermogensbeheer met een ingebouwde cryptovaluta voor betalingen van vergoedingen, het afsluiten van slimme contracten en extra functies. Onze retailconverters zijn onze branches en geldautomaten. Retailconverters variëren van steen- en mortelbedrijven tot individuele mobiele gebruikers, waardoor persoonlijk laden en lossen mogelijk is. Online converters accepteren (op afstand) verschillende financieringsmiddelen (zoals bankdeposito's, online transacties, overdrachtsnetwerken en andere betaalmethoden) waardoor gebruikers gemakkelijker toegang hebben tot het netwerk, zelfs zonder een retailconverter in de buurt. Onze partners zijn externe aanbieders die gebruikers in staat stellen om toegang te krijgen tot specifieke diensten in hun vakgebied. Dit betreft toegang tot lokale facturatiebetalingen, mobiele telefonieproviders, overdrachtsnetwerken, leningenbeheer, prepaid kaarten en nog veel meer. Onze handelaren zijn bedrijven (of individuen) die U.CASH (en andere vormen van digitaal geld) accepteren als betaling voor hun diensten of producten. Onze gebruikers zijn mensen overal ter wereld die hun geld, digitale bezittingen, gegevens en toegang tot diverse diensten en financieringsmethoden willen kunnen controleren, ongeacht waar ze zijn. Transacties zijn volledig peer-to-peer tussen alle gebruikers, converters, handelaren en gelieerde service-aanbieders, waardoor snelle afwikkeling en hoge mate van betrouwbaarheid kunnen worden gebruikt in combinatie met ons beoordelingssysteem. Specifieke slimme contracten die gebruik maken van blockchain-technologie reguleren alle transacties op het netwerk. Dit maakt het mogelijk om te beschikken over voorheen niet-bestaande diensten zoals een op blockchain gebaseerde wijze van vastleggen en gedecentraliseerde onderpand-mogelijkheden.

Met behulp van echte ervaring en data, ondersteund door advies van en samenwerking met meerdere partners heeft U.CASH een nieuw type financieel dienstensysteem ontwikkeld op basis van blockchaintechnologie en een gedistribueerd economisch model. Laat de ontbanking maar beginnen!


Inhoudsopgave




1.De U.CASH-missie

2.  Een visie voor een wereldwijd financieel ecosysteem

3.  Uitdagingen van traditionele financiële markten

3.1Inmenging van traditionele banksystemen

4.  Wat is U.CASH

5.  Waarom werkt U.CASH

5.1  Waarom blockchains en niet een gecentraliseerde oplossing

5.2Alle blockchains zijn betrokken, niet enkel de ERC20 of tegenpartij munt

6.U.CASH Blockchain-integratieplan

6.1Naleving van regelgeving

6.2Slimme contracten

6.3Multi-signature wallets

6.4Gedecentraliseerde back-ups

6.5  Geïntegreerd ISO 20022-compliant betalingensberichten

7.U.CASH-diensten

7.1Kopen en storten van fondsen

7.2  Digitale valuta-functies

7.3  Verzenden en ontvangen van fondsen

7.4  Leningen en krediet

7.5  Rekening betalingen

7.6Buitenlandse valuta-uitwisseling

7.7Mobiel opladen/aanvullen/optoppen

7.8Asset management

7.9Waardevergrendeling

7.10 Ketencertificatie (Blockchainnotarisatie)

7.11Visa debit cards

7.12Virtuele Visa card

7.13Convertermodus

7.14Loyality Cash

7.15Online winkelen

8.Ondersteunde wisselkoersen en vermogens

9.IBO - Initial Bounty Offering

9.1IBO-periode en fasering

10.Hoe U.CASH is opgebouwd

10.1UCASH-token

10.2U.CASH Inc.

11.  De belangrijkste spelers

11.1U.CASH-team

11.2Partner-dienstverleners

11.3Converters

11.4Eindgebruikers

11.5Ambassadeurs

11.6Beloning van deelnemers

12.Consortium

13.Conclusie

1.De U.CASH-missie


Wij bouwen aan een wereldwijd gedistribueerd financieel dienstennetwerk ondersteund door blockchain-technologieën. De wereld is ofwel 'overbankt', ofwel 'onderbankt' ofwel 'ontbankt'.
U.CASH biedt iedereen met een internetaansluiting een alternatief voor traditionele gecentraliseerde financiële instituten zoals banken en kredietmaatschappijen. Wij ontbanken de wereld. Wereldwijd kunnen mensen die 'ontbankt' zijn gebruik maken van U.CASH en haar digitale vermogensbeheerder-netwerk om zodoende snel toegang krijgen tot zowel op blockchain gebaseerde instituten als traditionele financiële diensten. Diensten die tot voor kort alleen beschikbaar waren in ontwikkelde en zich ontwikkelende landen met traditionele bank- en financiële instanties zijn nu toegankelijk voor iedereen, waar dan ook ter wereld met een computer en internetverbinding.


Wij maken simpele handelingen mogelijk zoals het doen van betalingen, veilig bewaren van digitaal vermogen, wereldwijde afdrachten doen en geld overmaken naar gebruikers in de meest afgelegen locaties. Onze converters stellen gebruikers in staat om snel geld te storten of op te nemen met U.CASH in de beschikbare lokale valuta. Met deze mogelijkheden is een netwerk snel gegenereerd dankzij de toenemende vraag naar digitale valuta. Dankzij de toestemmingsloze en gedistribueerde aard van onze technologie introduceert U.CASH een nieuwe vorm van ontbanking, wereldwijd toegankelijk voor iedereen, peer-to-peer, zelfvoorzienend en revolutionair.


Deze white paper legt uit hoe U.CASH werkt, wat onze doelstellingen zijn en hoe wij deze willen bereiken. Een missie zó innovatief en grootschalig in reikwijdte als U.CASH heeft de medewerking van mensen met veel verschillende achtergronden nodig om haar volledige potentieel te kunnen realiseren. Als zodanig introduceren wij een nieuw model voor het stimuleren van de netwerkgroei - Initial Bounty Offerings (IBOs) - terwijl we onze gedecentraliseerde technologische infrastructuur ontwikkelen. Wij introduceren U.CASH, de wereldwijde ontbank.

 


2.  Een visie voor een wereldwijd financieel ecosysteem

 

Veilige en efficiënte toegang tot een wereldwijd financieel systeem is essentieel voor een goed functionerende digitale economie. Financiële diensten zullen net zo toegankelijk en alom vertegenwoordigd zijn als e-mail en sociale media. De mate van gebruikersvertrouwen in het toekomstige peer-to-peer financiële systeem en de mate van efficiency van het systeem dat de waarde op een veilige manier moet laten circuleren en tegelijkertijd tegemoet moet kunnen komen aan de dagelijkse behoeften zal bijdragen aan de robuustheid van de wereldeconomie en het U.CASH-netwerk. Omdat gevaren van buitenaf extra druk zetten op het systeem is het van groot belang dat het systeem op de juiste wijze reageert en zich ontwikkelt. Een echt wereldwijd financieel ecosysteem moet rekening houden met de grote verscheidenheid aan gebruikers, services, wisselkoersen en vermogensbehoeften.
Het moet ook uitbreidbaar zijn om te meerdere technologieën te kunnen verbinden, applicaties en onafhankelijke leveranciers zodat het kan voldoen aan de eisen van het netwerk.

 

Financiële systemen horen dynamisch en proactief te zijn met betrekkingen tot de continue veranderende behoeften van de gebruikers in de macro-economie. Het netwerk is aan contant geld en digitale valuta toegewijd. U.CASH kan haar gebruikers daardoor elke valuta of activa laten opnemen en ermee laten handelen. Een netwerkvaluta, U.CASH, wordt gebruikt als rekenmiddel tussen gebruikers en de overdracht van gegevens. Het maakt ook de distributie van geavanceerde contracten tussen geadresseerden, afzenders, gebruikers en converters mogelijk. De meerderheid van U.CASH zal worden uitgegeven via een Initial Bounty Offering (IBO)-model, dat de mogelijkheid voor gebruikers vergroot om wereldwijd toe te treden tot het netwerk en bij te dragen aan de groei. Dit model van uitgifte zal uitvoerig worden toegelicht in de begeleidende white paper 'Initial Bounty Offerings (IBOs): een handleiding om blockchain-geschakelde organisaties te bouwen'.

 

U.CASH is ontstaan als transactielaag voor een wereldwijd financieel ecosysteem. Als een openbare nutsdienst die toegankelijk is voor iedereen ter wereld, een manier voor het verdienen van inkomsten en verlenen van diensten aan klanten is U.CASH ontworpen om het paradigma van financiële dienstverlening omver te werpen.

 

3.  Uitdagingen van traditionele financiële markten

 

Traditionele diensten van banken kennen een aantal problemen die hun gebruiksvriendelijkheid, groei in opkomende markten en mogelijkheden voor mobiele commercie beperken. De mogelijkheid om in te spelen op wensen van de snel groeiende, technologie-georiënteerde bevolking in ontwikkelingslanden zullen beperkt zijn in de toekomst. 

 

De mogelijkheid van kleine organisaties om financiële diensten aan te bieden wordt van oudsher gehinderd door hoge inzet, complext regelgeving en onderhoudskosten. Maar ook door gepatenteerde oplossingen, gesloten software en het feit dat goede veiligheid en betrouwbaarheid afhankelijk is van dure hardware en software. Al deze factoren leiden tot hoge transactiekosten, de onmogelijkheid om samen te werken tussen financiële organisaties en een complex systeem met veel procedures en vertragingen. Dit heeft tot gevolg in dat het zeer lastig is om mensen met lage inkomens en bepaalde slecht verdienende markten te voorzien van wereldwijd toegankelijke financiële diensten.

 

U.CASH lost deze problemen op door gebruikers en dienstverleners in staat te stellen gebruik te maken van een platform waarmee zij reguliere en digitale valuta kunnen managen. Met inbegrip van alle benodigde modules voor ontbanking zoals gedistribueerde slimme contracten, mobiele en online applicaties en een geavanceerde infrastructuur voor beveiliging. U.CASH deelt deze technologie met een netwerk van aanbieders en converters die gebruikers in staat stellen om middelen te storten en op te nemen van digitale wallets. Dit betaalmiddel kan gebruikt worden voor traditionele financiële diensten zoals het betalen van rekeningen, het overmaken van geld, mobiele stortingen, het uitbetalen van lonen, prepaid-cards enzovoorts. Toegang tot dit platform is mogelijk voor iedereen met een internetaansluiting, zodat gebruikers zelf converters kunnen worden en anderen toegang krijgen tot het U.CASH-netwerk. 

 

3.1Inmenging van traditionele banksystemen

 

De wereld steunt momenteel bijna volledig op financiële dienstverleners om elektronische transacties te verwerken. Zij handelen als bewaarders van middelen en activa van mensen. Economieën worden steeds meer afhankelijk van deze gecentraliseerde financiële instanties. Regelgevers scherpen hun wetten steeds verder aan vanwege witwassen. Hoewel bedoeld om gebruikers te beschermen, leveren deze maatregelen bedrijven vaak moeilijkheden op om financieel te innoveren terwijl eindgebruikers voordelen van financiële technologieën mislopen. 

 

Ongeveer 2,5 miljard mensen wonen in gebieden waar geen bancaire infrastructuur bestaat. Gecentraliseerde financiële dienstverleners worden ontmoedigd om beheerrekeningen aan te bieden of om financiële diensten te faciliteren vanwege de hoge infrastructuurkosten en lage winstmarges. De meerderheid van de bevolking in ontwikkelingslanden heeft geen mogelijkheden om te profiteren van typische financiële diensten zoals mensen in sterke economische regio's. Die bevolking kan enorm profiteren van financiële diensten om aan de armoede te ontkomen. 

 

4.  Wat is U.CASH

 

U.CASH is een peer-to-peer netwerk van dienstverleners (converters) gecombineerd met online en mobiele applicaties (apps) om financiële mogelijkheden uit te breiden. Het geeft mensen waar ook in de wereld toegang tot bank-achtige diensten zonder de gebruikmaking van een bank. Converters maken wisselen van contant geld naar digitale valuta mogelijk (waaronder Bitcoin en andere digitale munten) en vice versa. Converters zullen vergoedingen hanteren voor deze diensten. Eindgebruikers kunnen de app gebruiken om de dichtstbijzijnde converter te vinden of degenen die de beste tarieven hanteren. Deze functie is vergelijkbaar met andere bedrijfsmodellen. De U.CASH-app laat gebruikers hun saldo tussen verschillende digitale valuta omzetten, rekeningen betalen, wereldwijd geld verzenden, leningen aanvragen van andere converters, mobiele stortingen doen en nog veel meer. Sommige van deze diensten worden mogelijk gemaakt door partners zoals financiële betalingsdiensten, telecommunicatie-aanbieders, betaaldiensten voor het voldoen van rekeningen, zakelijke dienstverleningen voor de detailhandel en online software integratiediensten. Om efficiënt peer-to-peer transacties in een gedistribueerde wijze uit te voeren is het vereist om gebruik te maken van een brandstof (UCASH) gebaseerd op een eigen unieke implementatie bovenop elke mogelijke blockchain, voor toegang tot het robuuste smart-contract en goedkope transactiemogelijkheden, terwijl ook het risico wordt weggenomen wanneer slechts één enkel platform gebruikt wordt.


De mogelijkheden van U.CASH zijn getest door een afsplitsing van Bitcoin te gebruiken en er is geëxperimenteerd met andere blockchains zoals Ethereum. Maar al snel kwamen wij erachter dat de specifieke marktbenodigdheden voor een gedistribueerd financieel dienstennetwerk een op maat gemaakte blockchainplatform nodig heeft dat alle beschikbare technologieën kan gebruiken. Het wachten op softwareupgrades en de bijbehorende technologische wijzigingen in bestaande netwerken is problematisch voor ons. Dit komt omdat de specifieke benodigdheden voor ons netwerk in strijd zullen zijn met de verschillende benodigdheden van andere organisaties en de algemene behoefte van gebruikers in andere publieke blockchains. Wij geloven dat er specifieke blockchainmodellen zullen komen voor verschillende bedrijfstakken zoals een 'wettelijke keten' en een 'medische keten' die rechtstreeks in de behoeften van deze bedrijfstakken voorziet. U.CASH wil al deze bedrijfstakken die waarde vertegenwoordigen ondersteunen. Door gebruik te maken van eigen standaarden, codes en functies bij het bouwen van de blockchain, zal U.CASH wedijveren met en bestaande financiële diensten uitbreiden om zo een wereldwijde ontbanking mogelijk te maken.


U.CASH-transacties zijn peer-to-peer tussen gebruikers en converters, tussen converters en andere converters en tussen gebruikers en andere gebruikers. Dit doet de behoefte aan derde partijen teniet, en rechtvaardigt het gebruik van een digitale valuta (UCASH) die efficiënt kan worden toegepast voor deze transacties. Bitcoin en andere digitale valuta zullen ook worden ondersteund, maar hogere transactiekosten zullen nodig zijn om van deze blockchains gebruik te maken. Omdat er nieuwe technologie-lagen en mogelijkheden worden gebouwd voor zowel Bitcoin, Ethereum als andere digitale valuta, zal U.CASH blijven innoveren en proberen gebruik te maken van deze nieuwe toepassingen wanneer ons systeem daar profijt van kan hebben.

 

5.  Waarom werkt U.CASH

 

U.CASH wordt gestuwd door gebruik te maken van een combinatie van digitale valuta, meerdere handtekeningvereisten en slimme contracten met gedistribueerde dataopslag, zodat iedereen toegang heeft tot het netwerk. Blockchaintechnologie is het fundament van U.CASH en hierdoor kunnen wij ons definiëren en nieuwe vormen van financiële producten en diensten ontwikkelen. Allen gericht op zowel bankgebruikers als niet-bankgebruikers, handelaren, converters en partner leveranciers. Met blockchain aangedreven digitale valuta's en simpele computerapparaten kan waarde en data worden uitgewisseld met minimale transactiekosten en zonder een gecentraliseerde autoriteit. Waarde kan veilig worden overgemaakt zonder een vooraf bestaande vertrouwensrelatie of tussenpersonen. Digitale valuta maken goedkope grensoverschrijdende betalingen, overboekingen, online betalingen, business-to-business betalingen en nog veel meer mogelijk. Ze zijn geschikt voor kleinschalige financieringen en leningen aan mensen, door mensen en voor mensen. Kredietscores kunnen worden toegewezen, zelfs in gebieden waar miljoenen mensen zonder paspoort of andere vormen van identificatiemiddelen leven. Nieuwe modellen van financieringen komen vanuit het niets op waardoor vele bestaande modellen snel verouderd zullen raken.

 

5.1  Waarom blockchains en niet een gecentraliseerde oplossing

 

Het gebruik van competente blockchainplatformen voor het bouwen van U.CASH was een noodzakelijke beslissing na jaren van onderzoek, ontwikkeling en testen. Bestaande publieke blockchains proberen zo veelzijdig mogelijk voor zoveel mogelijk gebruikers te zijn, en daardoor hebben zij te maken met tekortkomingen. Hun mandaat om als basistechnologielaag te dienen waar andere applicaties en sectoren op voort kunnen bouwen impliceert dat het ontwikkelingspad en de strategie geschikt zijn om geïmplementeerd te worden in zoveel mogelijk gevallen. Wij hebben daarentegen specifieke middelen en mogelijkheden van onze blockchaintechnologie specifiek gericht op financiële diensten. Dit bevat gespecialiseerde slimme contracten die de processen van traditionele banken vervangen. Wij geloven dat iedere blockchain haar eigen voordelen heeft zoals goedkopere transactiekosten, specifieke mogelijkheden en haar eigen unieke omgeving van gebruikers en diensten.


Het U.CASH-platform is een basislaag waarop toekomstige ontbankings-diensten kunnen worden gebouwd. En het verenigt alle bestaande blockchainplatforms op een eenvoudige manier. Het U.CASH-netwerk zal specifiek gebouwd worden zodat zakelijke dienstverleningen, financiële diensten, partner leveranciers en platform gebruikers gebruik kunnen maken van de technologie zonder dat zij op de hoogte moeten zijn welke laag zij behoren te gebruiken. In een bedrijfstak die snel verandert en ontwikkelt kunnen wij er niet van uitgaan dat andere blockchainontwikkelaars en platforms functies integreren die alleen wij nodig hebben. Dit zou alleen maar afhankelijkheid creëren, wat een barrière is voor innovatie. Zodoende hebben wij ons eigen blockchainintegratieplan gerealiseerd die gebouwd kan worden op elke bestaande blockchain die tegemoet komt aan de specifieke gebruiken om de wereld te ontbanken. 

 

Blockchaintechnologie is in staat om wereldwijd toegankelijke diensten en onbeschermde bedrijfsmodellen te bieden die het bouwen van efficiënte kaders en diensten mogelijk maakt, wrijving vermindert en in dienst staat van het klantenbestand. De toekomstige groei van U.CASH zal een enorme concurrentie betekenen voor traditionele banken en daardoor verwachten wij veel weerstand en conflicten vanuit de bestaande financiële systeem. Bij het uitrollen van een agnostische blockchain en daarnaast een veelomvattende oplossing die gedistribueerd wordt zal een platform en financieel ethos resulteren dat aandeelhouders en gebruikers uit veel verschillende blockchain-ecosystemen zal verwelkomen. Blockchaintechnologie is op dit moment het krachtigste middel dat we tot ons beschikking hebben voor het opbouwen van ondernemingen die initieel zeer vernieuwend zijn en leiden tot betere toegankelijkheid voor iedereen.

 

5.2Alle blockchains zijn betrokken, niet enkel de ERC20 of tegenpartij munt

 

Na het testen en ontwikkelen van de oplossingen die gebaseerd zijn op Counterparty & Colored Coins op de Bitcoin blockchain en het gebruiken van de standaard ERC20 token gebaseerd op de Ethereum blockchain, ontdekten we de limiterende factoren en problemen. Het gebrek aan geavanceerde slimme contractmogelijkheden op de Bitcoin blockchain (hoewel sommige voorstellen en ontwikkelingen van RSK veelbelovend zijn) en de hoge transactiekosten die geassocieerd worden met het betaalverkeer van de gekleurde munten (omdat dit oorspronkelijke Bitcoin transacties zijn) waren dit de doorslaggevende factoren om de Ethereum mogelijkheden te verkennen. Ons onderzoek, en verdere ontwikkeling met Ethereum werd afgeremd door een verschil van inzicht op het gebied van overtuiging en waardes. Ethereum doet een poging om meerdere bedrijven, ideeën, mensen en missies tevreden te houden. Het ontwikkelingsplan van Ethereum, inclusief de verwisseling naar Proof-of-Stake, en het besturingsmodel, zijn niet geschikt voor de benodigdheden van U.CASH voor een robuust, veilig en technologisch geavanceerd platform voor wereldwijde ontbanking.


De behoeften voor bepaalde mogelijkheden, zoals een transactiebelasting voor niet-geverifieerde gebruikers, fee-subsidies voor uitgebreid geverifieerde gebruikers, ingebouwde regelgeving voor converters en gebruikers, alsmede toekomstige vereisten zorgen ervoor dat wij moeten blijven ontwikkelen, implementeren, en een systeem managen dat aan al onze eisen van de missie en netwerkbenodigdheden voldoet. We kunnen niet wachten of verwachten dat andere publieke blockchains voor algemeen verbruik gaan groeien in mogelijkheden om te voldoen aan de nichevereisten van een wereldwijd financieel dienstennetwerk. U.CASH put uit ideeën van meerdere blockchain-implementaties en bevat haar eigen voorgestelde updates (door het gebruik van tokens) zodat een krachtige en volledig functionele technologische laag kan worden gebruikt om dit netwerk te vergroten. U.CASH voert dit uit terwijl er niet wordt vertrouwd op een externe partij en eisen van derde partijen, motivaties en behoeften mogelijk verschillen van de onze.


U.CASH zal andere blockchains integreren door het creëren van een gekoppeld aantal tokens die voor elke blockchain representatief zijn. De totale supply van gekoppelde tokens van alle blockchains zal gelijk staan aan de totale token hoeveelheid gecreëerd van de IBO. (zie sectie 9: - Initial Bounty Offering) via een één-op-één gekoppeld mechanisme. Bijvoorbeeld, als er 1 miljard UCASH is verkregen tijdens de IBO, dan zal er slechts 1 miljard UCASH worden verdeeld over alle geïntegreerde blockchains op elk gegeven moment. Wij garanderen dit door het uitwisselen van het ene blockchain netwerktoken naar het andere op elk gewenst moment door middel van het U.CASH-platform, zodoende kunnen we effectief de tokenuitgifte in evenwicht brengen om deze consistent te houden. Gedurende deze herbalancering bepaalt onze software automatisch welke blockchain het meeste voordeel biedt op het moment en regelt direct de transactie op de achtergrond. Het zal transacties herkennen waar de mogelijkheden van een blockchain voordelen heeft ten opzichte van de andere, voordelen zoals lagere tarieven, effectieve slimme contracten, liquiditeiten en meer. Vanuit het gebruikersperspectief geldt dat zij alleen de beste tarieven krijgen, de snelste betalingen en toegang tot de meest voordelige mogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn. Als resultaat zal de waarde van de UCASH-tokens toenemen alsmede de vraag naar haar gebruiksgemak om de verschillende blockchains te gebruiken. De blockchain is agnostisch en inclusief waardoor het U.CASH ecosysteem in staat is om onafhankelijk van een blockchain implementatie te zijn, en het stelt iedereen in staat om toegelaten te worden en deze te gebruiken wanneer gewenst bij haar gebruikers. Tijdens de IBO-periode zal ook voor elke 500.000.000 UCASH die wordt verspreid de waarde van de volgende 500.000.000 UCASH toenemen waardoor eerdere deelnemers worden aangemoedigd om mee te doen waardoor beloningen eerder worden behaald.

 

6.U.CASH blockchain-integratieplan

 

Als een gespecialiseerd netwerk dat gebruik maakt van alle beschikbare blockchainnetwerken, oorspronkelijk gebouwd om financiële diensten van intermediairs (zoals banken) te vervangen, heeft U.CASH algemene gebruikersbehoeften ontwikkeld en ingezet in sommige blockchains. Maar het blijft ook noodzakelijk dat het unieke mogelijkheden voor zichzelf blijft creëren. Na het onderzoeken en testen van talloze blockchain-implementaties, broncodes en ideeën, hebben we onze behoeften beperkt tot specifieke fundamentele onderdelen die noodzakelijk zijn voor een robuust, economisch weerbarstig, veilig en gezond ecosysteem voor de diensten die het U.CASH-netwerk aanbiedt.

 

De meeste van de geteste protocollen gebruiken Proof-of-Work (PoW), een gedistribueerd tijdsaanduidingsproces dat oorspronkelijk is bedacht in het Bitcoin white paper van Satoshi Nakamoto. PoW is energie- en kapitaalintensief, zodoende biedt het zeer veel veiligheid maar het is ook een verspilling van warmte en rekenkundige middelen. Een gemeenschappelijke uitbreiding van het Bitcoinprotocol wijzigt het bestaande systeem tot een gedeeltelijke of een compleet Proof-of-Stake (PoS). PoS gebruikt tokens van mensen als een aandeel, in tegenstelling tot rekenkundige kracht en energie om mee te doen aan het proces van tijdsaanduidingen. Hoewel de efficiencyvoordelen goed zijn gedocumenteerd is er kritiek op pure PoS-gebaseerde tijdaanduidingen waaronder 'nothing-at-stake' en 'costless simulation'. Dit beschrijft de instabiliteit van het systeem resulterende in stakeholders die in staat zijn om alternatieve tijdsaanduidingen te genereren zonder kosten voor henzelf. De discussie gerelateerd aan deze voordelen en nadelen van de twee benaderingen leiden te ver voor dit paper, maar het moet duidelijk zijn dat beide benaderingen (alsmede hybride oplossingen) kunnen worden gebruikt als ruggengraat voor een blockchainnetwerk.

 

Het U.CASH-netwerk combineert de geavanceerde slimme-contractmogelijkheden van Ethereum, met de veiligheid en community van Bitcoin, de anonieme kenmerken van Monero en Zcash en de kracht van meerdere andere blockchains om een nieuw ecosysteem te creëren waarop financiële diensten kunnen worden gebouwd. De specificatie van geïntegreerde blockchains zal worden bepaald door de feedback van computers en de community waarin U.CASH de basisbehoeften en de toepassingen van het onderliggende blockchain op het platform uiteen zal zetten. U.CASH introduceert een bedrijfsmodel voor ontbanking van de wereld van eindgebruikers en haar onderliggende blockchain infrastructuur. U.CASH zal een gemeenschap van derde aanbieders, converters, miners, stakeholders en bouwers blijven ontwikkelen die elkaar zullen blijven stimuleren voor een wereldwijde betere financiële toekomst voor iedereen. 

 

6.1Naleving van regelgeving

 

Een van de basiskenmerken van het traditionele financiële systeem zijn de vereisten van Anti-Money Laundering (AML) en Know-Your-Customer (KYC)-protocollen. Regelgeving wordt uitgevaardigd door financiële dienstverleners volgens haar risiconiveaus alsmede als richtlijnen uitgezet in juridische en wettelijke kaders. Deze richtlijnen elimineren en vervolgen misbruik van financiële netwerken en beschermen klanten tegen fraude, oplichting, en ander verlies door criminele activiteiten.


Publieke blockchains staan, dankzij haar open karakter, voor pseudoniem (anoniem) gebruik met zowel positieve als negatieve redenen met minimale consequenties. Wij stellen voor om een effectieve 'belasting' te heffen op transacties van niet-geverifieerde of laag geverifieerde accounts. Verificatie zal worden uitbesteed aan financiële dienstverleners, die met hun eigen middelen, transacties kunnen autoriseren waaruit de authenticiteit van het verificatieproces blijkt. Deze transacties bevatten een versleutelde digitale kopie van identificatie die gebruikt wordt voor verificatie waarna het wordt verspreid in de opslagsystemen die beschikbaar zullen zijn in de toekomst. Wanneer een gebruiker is geverifieerd op verschillende niveaus kan deze gebruik maken van nieuwe diensten en toegang krijgen tot lagere transactiekosten. Deze goedkopere transactiekosten zullen worden gesubsidieerd door de meer anonieme gebruikers van het netwerk. We doen dit door aanvullende data van elke transactie toe te voegen aan het oorspronkelijke account. Deze aanvullende data zal een beeld schetsen van het verificatieniveau van gebruikersaccounts alsmede de adresgegevens van de originele converter die de verificatie van de gebruiker heeft goedgekeurd. Een Hiërarchische Deterministische (HD)-wallet wordt aangemaakt bij het aanmaken van ieder gebruikersaccount dat dan gebruikt kan worden bij de verificatie van MSB-converters. Deze HD-wallet (en alle dochterwallets die hier uit ontstaan) zullen normaal gesproken zorgen voor toegang tot goedkopere transacties op het netwerk, afhankelijk van het verificatieniveau. Dit zal zorgen dat negatief gebruik buiten het U.CASH-netwerk zal vallen welke goedkoper en gemakkelijker anoniem zijn te gebruiken, of een evenwicht in het U.CASH-systeem zal gecreëerd worden waarbij gebruikers met een hogere verificatie geen transactiekosten hoeven te betalen door de 'subsidie' van gebruikers die niet geverifieerd zijn.

 

6.2Slimme contracten

 

Slimme contracten zijn computerprotocollen die initiëren, faciliteren, verifiëren, en/of onderhandelingen afdwingen over de prestaties van het contract, of een contractuele clausule onnodig maken. Slimme contracten wedijveren vaak met de logica van contractuele clausules en kunnen zodoende een digitale weergave zijn van real-world afspraken en standaarden van zakendoen die volledig in de technologie zijn geworteld met gebruiksvoordelen die nog nooit zijn vertoond. Het grootste probleem (of voordeel, afhankelijk van hoe je er naar kijkt) met transacties van digitale valuta is de onomkeerbare overboeking. Wanneer je de fondsen naar de verkeerde persoon (of wallet adres) stuurt, is het onwaarschijnlijk dat je deze fondsen terugkrijgt. Dit soort problemen kunnen voorkomen worden door het gebruik van slimme contracten bij iedere transactie. Een standaard slim contract uitgevoerd op ons netwerk zal hetzelfde werken als een geldoverboeking via e-mail. Een gebruiker begint met het invoeren van de gegevens van de ontvangende partij en de hoeveelheid financiële middelen die verzonden dienen te worden. Vandaar bevatten zij een vraag en veiligheidsantwoord die de ontvanger juist zal moeten beantwoorden voordat zij de fondsen in hun wallet accepteren. Wanneer de ontvangende partij niet het juiste antwoord instuurt binnen de voorgeschreven tijdsperiode (72 uur) zullen de fondsen naar de afzender worden teruggestuurd. Dit wordt mogelijk gemaakt op de blockchain, zonder de noodzaak van een tussenpersoon, met behulp van gespecialiseerde slimme contracten. Dit voorbeeld is slechts een van de vele mogelijkheden die U.CASH bewerkstelligt.

 

6.3Multi-signature wallets

 

Voor het uitvoeren van handelstransacties op het U.CASH-netwerk beginnen gebruikers door middelen te storten op hun digitale wallet. De geheime sleutels van de wallet worden bewaard door de gebruiker. En zodra een transactie is gestart op het platform (converteren van digitale valuta's, overmaken van middelen, het doen van betalingen etc.) worden deze automatisch omgezet in UCASH en vervolgens gestort op een multi-signature (MultiSig) wallet-adres. U.CASH maakt gebruik van een 2-of-3 multi-signature adreswallets om middelen te bewaren tijdens een transactie. 2-of-3 multi-signatureadressen vereisen twee privé-sleutelhandtekeningen om middelen te versturen, zowel van gebruikers als van de ontvangers (of converter, externe aanbieder, etc.). Dit zorgt ervoor dat alleen de partijen die deelnemen aan de transactie toegang hebben tot de middelen op elk gewenst moment. MultiSig combineren met slimme contracten zorgt ervoor dat meerdere voorbeelden kunnen worden onderzocht voor geavanceerde mogelijkheden op het netwerk die gedecentraliseerd, gebruiksvriendelijk en efficiënt zijn.

 

6.4Gedecentraliseerde back-ups

 

Elk systeem dat eist dat gebruikers haar eigen middelen opslaat en beschermt zal back-ups moeten kunnen aanbieden aan de gebruiker om verlies tegen te gaan of te compenseren. Wij bereiken dit door gebruik te maken van meerdere methoden, en verzekeren dat de back-ups zeer veilig zijn.

 

Alle geheime sleutelbestanden van gebruikers zijn versleuteld met een wachtwoord voordat zij de computer of het apparaat verlaten. Versleuteling wordt uitgevoerd aan de gebruikerskant door van Javascript gebruik te maken, waardoor de serverkant niet kan worden gehackt. In toevoeging op opslaan op de computer of apparaat van de gebruiker zal een versleutelde wallet van de gebruiker automatisch worden gesynchroniseerd met U.CASH-servers (of een gedistribueerde opslagdienst) waardoor het veilig is bij het verlies van data. U.CASH zal nooit een kopie van het wachtwoord bewaren en is zodoende niet in staat om middelen van gebruikers te zien of te gebruiken. Gebruikers behouden volledig de controle over hun middelen en geheime sleutels, waardoor hun wallets nooit in beslag kan worden genomen of geblokkeerd, en zij kunnen worden geïmporteerd op elke laptop of mobiele digitale valuta die de gebruiker wenst. In het geval dat een gebruiker zijn/haar toegang tot een computer verliest kan deze altijd en overal online inloggen om toegang te krijgen tot de middelen en deze gebruiken na invoer van identificatie en wachtwoord. Daarentegen, wanneer iemand zijn/haar wachtwoord vergeet worden de middelen volledig ontoegankelijk, het is dus zeer belangrijk dat de wachtwoorden worden opgeslagen op een veilig plaats en/of kunnen worden herinnerd in geval van verlies. Wij sporen alle gebruikers aan om gebruik te maken van zwaar beveiligde manieren van beveiliging door het implementeren van een workflow op onze applicaties die het gemakkelijk maakt voor hen om net zo veilig te zijn als een bank, van simpele manieren zoals dubbele authenticatie tot geavanceerde veiligheidsmaatregelen voor slimme contracten. We gebruiken hoge technologische standaarden als startpunt voor versleutelde data, transactie van berichtgeving, opslag van privésleutels, accountback-ups, toegankelijkheid en meer.

 

 

6.5  Geïntegreerd ISO 20022-compliant betalingensberichten

 

Om naadloos te kunnen aansluiten op bestaande financiële systemen en de geaccepteerde (of binnenkort geaccepteerde) betalingscommunicatie heeft U.CASH standaarden voor natuurlijk geïntegreerde betalingsberichten volgens de ISO 20022-standaard. ISO 20022 is een recept voor het maken van financiële berichtgevingsstandaarden. Om hun zaken te onderhouden, wisselen financiële instellingen grote hoeveelheden informatie uit tussen hunzelf en klanten. Dergelijke uitwisselingen werken alleen als de verzender en ontvanger van een bericht de informatie op dezelfde manier interpreteren. 


Processen en waardeketens van financiële diensten bestrijken vaak verschillende geografische en zakelijke gebieden. De snelle toename van verschillende berichtgevingsstandaarden in de financiële industrie zorgen voor problemen bij het automatiseren van deze end-to-end ketens. Er bestaan twee grote barrières om tot een gemeenschappelijke interpretatie van informatie te komen gedeeld door de mensen en computers betrokken bij deze processen: het gebruik van verschillende syntaxis (structuur) en het gebruik van verschillende semantiek (betekenis).


Door het gebruiken van ISO 20022 voor de transactieberichtgeving, zowel intern als extern kan U.CASH aansluiten op het bestaande financiële ecosysteem waar en wanneer nodig, en zet het U.CASH-platform in op toekomstige interoperabiliteit met geavanceerde functies. 

 


7.U.CASH-diensten

 

De U.CASH-software geeft de mogelijkheid aan externe leveranciers en partners om met ons systeem te werken en hun diensten aan te bieden op het platform. Met behulp van een met het internet verbonden computer kunnen converters diensten verlenen vanaf hun fysieke winkellocatie of persoonlijk, en eindgebruikers hebben op die manier overal en op elk moment toegang tot hun account. Hierdoor kan U.CASH conventionele financiële diensten aanbieden zoals leningen, geldzendingen en factuurbetalingen, maar ook volledig nieuwe diensten.


Financiële diensten ondersteund door U.CASH vallen in drie categorieën: winkel voor waarde-diensten (opladen & storten van fondsen, waardeopslag, mobiel opladen/aanvullen), traditionele financiële diensten (online/offline commercie, verzenden/ontvangen van fondsen, betaling van rekeningen, buitenlandse valuta, investeringen, Visa debet kaart, virtuele Visa-kaarten), en blockchaindiensten (digitale valutafuncties, ketencertificatie, convertermodus). Sommige van deze dienstmodules zijn op dit moment actief en/of worden getest door onze bètagebruikers. Er is nog veel meer onderweg.

 

7.1Kopen en storten van fondsen

 

Om gebruik te maken van het U.CASH-platform zullen gebruikers en converters eerst fondsen moeten kopen voor op hun account. Onze 'groothandel converters' zullen in eerste instantie de MSBs geven aan andere kleinere converters met oplaad- en stortmogelijkheden. Na verloop van tijd zal deze dienst meer gedecentraliseerd worden en zullen converters zorg dragen voor andere gebruikers op het systeem zodat zij kunnen kiezen om hun fondsen vanaf, of op, het U.CASH-platform te laden. Zij zullen kiezen voor degene die de beste prijs aanbiedt, met de beste feedbackscore van andere gebruikers, en/of voor de dichtstbijzijnde. Omdat elke converter de mogelijkheid heeft om zelf de oplaadmethode te kiezen, zijn er meerdere opties voor gebruikers om uit te kiezen.

 

7.2  Digitale valuta-functies

 

Gebruikers en converters kunnen op ieder moment Bitcoin (en andere digitale valuta's) opladen en storten van het U.CASH-platform. Ze kunnen ook converteren van fiat genoemde digitale valuta (CAD, INR, USD, EUR, enz.) naar digitale valuta's (en vice-versa) wanneer zij hier voor kiezen. Hierdoor zal het in essentie mogelijk zijn voor U.CASH om de meest functionele digitale valuta 'makelaar' of 'beurs' van de wereld te worden, waar gebruikers en converters in en uit kunnen stappen, het platform maakt gebruik van contant geld, banktransacties, PayPal, Western Union en elk ander mogelijke methode die ons converternetwerk ondersteunt. Aangezien de U.CASH fiat balans wordt ondersteund door de actuele waarde (meer informatie hier over in de 'Waarde Vergrendel'-sectie), uitgaande van digitale valuta naar een U.CASH fiat benoemde digitale valuta balans wordt er in wezen gehandeld tussen gebruikers op het platform zonder dat de gebruikers dat merken.

 

7.3  Verzenden en ontvangen van fondsen

 

Het mondiale karakter van het U.CASH-platform geeft gebruikers en converters uit alle landen toegang en mogelijkheid tot deelname aan de U.CASH-economie. Dit allesomvattende netwerk is een antwoord op de 'laatste mijl'- en 'eerste mijl'-problemen waar vele fintech en traditionele financiële dienstverleners problemen aan ondervinden. Met U.CASH kunnen converters en gebruikers overal ter wereld met elkaar werken om de fondsen te laden/storten vanaf het platform, gebruik makende van de beschikbare methodes in hun omgeving. Voor persoonlijke transacties zullen de gebruiker naar een converter in een bepaald land laten gaan, fondsen laden op hun U.CASH-saldo, daarna de fondsen verzenden naar een andere gebruiker in een ander land (met minimale FX en gebruiker-tot-gebruiker vergoedingen). Ook staat het de andere gebruiker toe om geld op te nemen bij een converter in zijn eigen land, of direct te versturen naar zijn bankrekening.


Voor geld versturen tussen gebruikers is een telefoonnummer en/of e-mail adres nodig, en daarnaast een eenmalig wachtwoord. Betalingen worden mogelijk gemaakt door een transactie onderbouwd met een smart contract. De verzender moet een vraag en een antwoord instellen naast de gegevens van de geadresseerde. De fondsen worden dan verzonden naar het smart contract waar ze fungeren als een onderpand. De ontvanger moet de betaling accepteren en het juiste antwoord op de vraag geven. Fondsen worden vervolgens vrijgegeven. De verzender krijgt een melding wanneer de betaling is voltooid. Wanneer de onderpandfondsen niet opgeëist worden binnen 72 uur, zullen ze teruggestort worden naar de verzender gebruikmakende van CheckLockTimeVerify (CLTV) functionaliteit van Bitcoin of ander vergelijkbare methode op een andere blockchain. De vervaltijd van de transactie kan ook worden aangepast door de verzender. Deze smart-contracten werden gemaakt om meer veiligheid in te bouwen wanneer gebruikers ons platform gebruiken en geeft de mogelijkheid om controles en saldo te controleren bij het verzenden van fondsen. 

 


7.4  Leningen en krediet

 

Onze leen- en kredietmogelijkheden staan toe dat bestaande kredietverstrekkers, zoals tijdelijk-loon verstrekkers, salarisleningverstrekkers, alternatieve verstrekkers evenals traditionele leningverstrekkers kunnen concurreren, en leningen kunnen aanbieden voor andere gebruikers op het U.CASH-platform. Wanneer een leningaanvraag wordt ontvangen, worden de details van de basisleningaanvraag gedeeld met lokale leningverstrekkers, en zij kunnen beslissen om de lening te verstrekken of niet, afhankelijk van de vereisten. De leningverstrekker (de converter) en de leningontvanger (de gebruiker) staan rechtstreeks met elkaar in contact maar het beheer van de lening wordt uitgevoerd door het U.CASH-platform.

 

7.5  Rekening betalingen

 

Onze geintergrëerde APIs (Application Program Interfaces) maakt het mogelijk dat wij kunnen verbinden met betaalprocessors, merchant solution-bedrijven, debit- of creditcard aanbieders, poorten voor betalingen van rekeningen, Bitcoinbedrijven, enzovoort. Ons wereldwijde netwerk stelt converters en netwerkgebruikers in staat om toegang te hebben tot een grote hoeveelheid mogelijkheden en prijstarieven voor elke groep of service. Het betalen van rekeningen op ons platform stelt gebruikers die al een U.CASH-rekening hebben om betalingen te voldoen aan bedrijven in de omgeving, zoals nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven en internetbedijven. We maken het ook mogelijk dat converters persoonlijke diensten kunnen aanbieden.

 

7.6Buitenlandse valuta-uitwisseling


Traditionele buitenlandse valutahandelaren kunnen zich verbinden met het U.CASH-platform en het storten en opnemen van valuta's mogelijk maken. Zij kunnen het platform ook gebruiken voor het managen van buitenlandse retail-transacties. In de toekomst wil het U.CASH-platform het mogelijk maken dat alle online gebruikers elke fiat digitale valuta kunnen houden op een U.CASH-rekening zonder het gevaar te lopen op hoge kosten voor het overmaken van verschillende valuta. In tegenstelling tot traditionele handelaren is dit bij U.CASH mogelijk omdat wij elke valutarekening steunen met dezelfde tegenwaarde in bezittingen door het gebruik van waardevergrendeling. Een nieuw waardevergrendelingscontract wordt elke keer vastgelegd wanneer zich een ruil voordoet.

 

7.7Mobiel opladen/aanvullen/optoppen

 

In veel landen zijn mobiele oplaaddienstverleners kleine retailers met locaties die oplaadmogelijkheden bieden op een mobiel telefoonnummer. Bijna alle diensten in deze landen zijn op prepaidbasis (per minuut). Mobiele oplaaddienstverleners zijn al bekend met voorladen van hun eigen groothandelaccounts voordat ze beginnen met dienstverlenen, en U.CASH is een natuurlijke verlenging (en upgrade) van hun bestaande systemen. Onze converters kunnen premies verdienen op alle transacties die zij persoonlijk uitvoeren en doen dit op een nieuw ingegeven platform. Converters hebben enkel een U.CASH-rekening nodig om deze dienst aan te kunnen bieden. Gebruikers kunnen hun mobiel per minuut opladen rechtstreeks uit de app met de beschikbare fondsen. 


7.8Asset management

 

Onze innovatieve vermogensbeheeropties stellen gebruikers (en converters) in staat om toegang te krijgen tot Bitcoin en andere digitale valuta gebaseerd op groeimogelijkheden. U.CASH laat gebruikers gebruik maken van verschillende gedecentraliseerde cryptovalutafondsen, systematische conversieplannen (waar elke tijdsperiode een contract uitgevoerd wordt om een bepaalde hoeveelheid U.CASH om te zetten in Bitcoin tegen de marktprijs op dat moment), of zelfs Initiele Beloningen Aanbiedingen (ICAs) en diverse andere munten. U.CASH wil vermogensuitwisseling integreren (meer en beter dan Bitcoin) om zo de ultieme cryptovaluta en een blockchainmanagementplatform voor alle soorten gebruikers en converters te worden.

 


7.9Waardevergrendeling

 

Dankzij de problemen die zich voordeden bij het proberen om waarde te vergrendelen in een digitale wallet voor gebruikers zonder overeenkomende fiat valuta op bankrekeningen te bezitten, hebben wij meerdere strategieën ontwikkeld met variërende fees en mogelijkheden op ons netwerk. Wij verrichten 'waardevergrendeling' door een op smart contracts gebaseerde vergrendeling, door U.CASH aangedreven vergrendeling en op tokens gebaseerde vergrendeling zodat wij klanten veiligheid, gebruiksgemak en nieuwe mogelijkheden kunnen aanbieden afhankelijk van het verificatieniveau.


Op smart contract gebaseerde vergrendeling - Smart-contract waardevergrendeling kan het best worden omschreven in het voorzien van een vereenvoudigd technologisch antwoord, vergezeld van voorbeelden. Smart contract gebaseerde vergrendeling is een vorm van gescripte automatische updates van multi-handtekening wallets die een digitale valutabalans (zoals Bitcoin) bezitten die gelijk staat aan een U.CASH fiat koerswaarde (zoals USD, CAD, EUR, INR etc.) waar de gebruiker aan is gekoppeld op het platform. Liquiditeitsaanbieders garanderen een bepaalde hoeveelheid geld in real-world financiële contracten met U.CASH Inc. en haar gebruikers, en U.CASH staat deze aanbieders toe om te participieren in lange termijn waardestijgingen van digitale valuta, zonder het risico te lopen dat zij de actuele digitale waarde achterover drukken. Honderdduizenden wallets zijn geschikt voor meerdere valutaparen (elke gewenste valuta die wereldwijd bestaat), alsmede combinaties met andere bezitting-types voor deze waardevergrendelings- (en ontgrendelings-) acties voor gebruikers en converters.

Een voor smart contracts geschikte omgeving behoudt de waarden van de U.CASH-saldo en zorgt ervoor dat converters, gebruikers, liquiditeitsaanbieders en andere partijen direct een veilige toegang hebben tot de digitale fiat valuta en de ondersteunde digitale bezittingen.


Door U.CASH aangedreven vergrendeling - U.CASH zal meedoen in het kopen en verkopen van andere digitale valuta alsmede het aanhouden van balansen samen met haar partner uitwisselingsnetwerk om waardevergrendelingsgaranties voor bepaalde gebruikers te waarborgen.Deze gebruikers zullen geverifieerd moeten worden, bijvoorbeeld humanitaire organisaties, grote bedrijven of instituten zijn, en zullen alleen van deze service gebruiken kunnen na het verificatie proces.


Op tokens gebaseerde vergrendeling - U.CASH Inc in samenwerking met externe dienstverleners biedt de mogelijkheid om niet op blockchain gebaseerde digitale tokens te bezitten die een fiat valuta representeren. Deze digitale tokens worden ondersteund door obligaties, en/of valutabalansen met als begunstigde de token-eigenaren. U.CASH zal voorzien in een beginhoeveelheid tokens en zal voorzien in een hoeveelheid fiatvaluta aan partner aanbieders die dan de herkomst van de tokenwaarde zijn. U.CASH wordt zodoende een makelaar om geverifieerde U.CASH-gebruikers toegang te bieden tot een token die gebruikt kan worden op het netwerk.

 

7.10 Ketencertificatie (blockchainnotarisatie)

 

Ketencertificatie is een nieuwe functie die documenten of berichten notariseert op de Bitcoin blockchain en deze documenten (of berichten) opslaat zodat men deze later kan gebruiken. Momenteel kunnen documenten worden opgeslagen door de gebruiker zelf of op onze servers wanneer de gebruiker niet het risico wil lopen het origineel kwijt te raken. Wij zijn van plan om de opslag van deze documenten te decentraliseren door het gebruik van MaidSafe, Storj of onze eigen oplossing, afhankelijk van de voordelen en/of problemen die we tegenkomen. Bovenop het ketencertificeren van documenten kan men ook gebruik maken van ons juridische converternetwerk dat het gebruikers mogelijk maakt hun documenten via een advocaat of andere juridische professional in de buurt van de gebruiker te laten notariseren.

 

7.11Visa debit cards

 

De U.CASH Visa debit card zal toegankelijk zijn in een beperkt aantal landen wanneer wij het systeem lanceren. Op de debit card kunnen gebruikers online geld storten met een U.CASH-saldo of persoonlijk met tussenkomst van een converter. Het voordeel van het hebben van debit cards in een systeem zoals U.CASH is dat het mogelijk is dat bestaande technologieën en verkooppunten kunnen samenwerken met een Visa debit card waar geld op kan worden gestort met U.CASH. Storten neemt maar een paar minuten in beslag en gebruikers kunnen op elk gewenst moment het saldo bekijken door in te loggen op U.CASH. In elk land waarin wij opereren werken wij samen met financiële dienstverleners die direct Visa debit carddiensten aanbieden aan onze gebruikers en converters.

 

7.12Virtuele Visa card

 

De U.CASH Virtuele Visa card stelt gebruikers en converters in staat om gebruik te maken van hun U.CASH-saldo. Door het storten van geld op een digitale representatie van een Visa card kan men dit gebruiken voor het doen van online aankopen en persoonlijke aankopen wanneer de Visa NFC (Near Field Communications) mogelijkheid is geactiveerd bij verkopers. Dit is momenteel alleen mogelijk op de U.CASH mobiele apps. Deze mogelijkheid vergroot het gebruiksgemak van U.CASH enorm doordat netwerkgebruikers toegang hebben tot een extra betaaloptie naast de al bestaande infrastructuur. Virtuele Visa-betalingen kunnen worden gedaan bij miljoenen online en persoonlijke verkopers en heeft een enorme hoeveelheid vrijheid tot gevolg bij onze gebruikers. De kracht om Virtuele Visa’s aan te kunnen bieden is mogelijk door samenwerkingen met financiële dienstverleners zoals betaalprocessoren en handelskanalen die diensten aan gebruikers aanbieden. Dit is echter nog niet overal mogelijk.


7.13Convertermodus

 

Elke gebruiker kan de convertermodus activeren en diensten aanbieden op het U.CASH-platform.

Verificatieniveaus voor gebruikers (en converters) zoals beschreven in de sectie 'Verificatieniveau' zullen de transactiemogelijkheden en -limieten bepalen. Hogere verificatieniveaus gecombineerd met een hogere positieve feedback zullen ertoe leiden dat meer gebruikers met deze converter willen samenwerken. Wanneer de convertermodus is geactiveerd, krijgen converters de toegang tot een aantal nieuwe opties zoals de mogelijkheid voor advertenties met betrekking tot haar diensten en tarieven, een transactie-overzicht (actieve en historische transacties met gebruikers en converters) en aanvullende mogelijkheden. Converters kunnen zowel online als persoonlijke transacties en meerdere methoden van betalingen aanbieden.

 

7.14Loyality Cash

 

Loyality Cash is ons loyaliteitspuntenprogramma. Loyality Cash wordt uitgereikt in de vorm van U.CASH op het gebruikersaccount en kan worden verkregen door gebruik te maken van diensten door converters, of online op het U.CASH-platform. U kunt ook een deel van de gespendeerde fees terugkrijgen als Loyality Cash en vergelijkbaar met het gebruik van uw U.CASH-saldo is het ook mogelijk om met Loyality Cash te betalen voor andere diensten op het systeem zoals het betalen van rekeningen, overschrijvingen, terugbetalen van leningen enzovoort.

 

7.15Online winkelen

 

Een van de meest populaire toepassingen is de mogelijkheid om online te kunnen shoppen met gebruik van het U.CASH-platform. Om deze module te ontwikkelen hebben wij naar vele andere online platforms en aanbieders gekeken alsmede mobiele wallets zoals PayTM, AliPay etc. die al langer geïntegreerde shopmogelijkheden aanbieden. Wij hebben ons eigen oplossing die aansluit op de bestaande infrastructuur van het U.CASH-systeem die onze gedecentraliseerde benadering het beste benadert. Elke converter kan de verkoopbare items invoeren en kan zelf bepalen of het item voor online-verkoop, persoonlijke verkoop of beide is. Ook kan de converter aangeven wat de verkoopprijs en verzendkosten zijn. Dit is geïntegreerd in ons feedbackbeoordelingssysteem.

 

8.Ondersteunde wisselkoersen en vermogens

 

U.CASH heeft als doel om elke bestaande fiat valuta, digitale valuta en vermogensmiddelen te ondersteunen waar mogelijk. U.CASH wil het universele platform voor het versturen en gebruiken van middelen van gebruikers zijn, maar ook een opslagplek voor meerdere digitale middelen. In eerste instantie zullen U.CASH, Bitcoin, Ethereum en grote fiat valuta de stuwers van het ecosysteem zijn. Wanneer uiteindelijk converters beschikbaar komen in andere landen en integraties worden gemaakt op het platform voor alternatieve digitale valuta en middelen zullen deze ook het platform gaan stuwen.

 

9.IBO - Initial Bounty Offering

 

De distributie van de U.CASH-token zal worden bereikt door middel van een innovatief nieuw model. Gebruikers kunnen tokens verkrijgen door het verdienen van beloningen die zijn uitgezet door U.CASH om het netwerk te vergroten. U.CASH zal de beloningswinnaars kiezen (indien van toepassing) en het beheren van de verdeling van beloningen. We zijn van plan om een model te creëren waarbij feedback kan komen van platformgebruikers en U.CASH-bezitters. Voor het bouwen van een systeem om dit te managen zullen beloningen beschikbaar zijn. Helpers zijn individuen, bedrijven en organisaties zijn direct beloningen kunnen behalen die U.CASH zal uitbetalen vanuit de eigen middelen.


Er zal een kleine distributie plaatsvinden voor de oprichters en het startteam als dank voor alle inzet en werklust om het U.CASH-project zo ver te krijgen als waar het nu is. Deze distributie zal plaatsvinden over een uitgebreide periode van drie jaar om een langdurige inzet te garanderen. 


Gebruikers die hun e-mail en mobiele nummers registreren en verifiëren zullen ook beloningen kunnen claimen alsmede een bepaalde hoeveelheid U.CASH kunnen kopen door middel van BTC of ETH. Dit zal beschikbaar zijn totdat het maximale aantal beloningen is bereikt in de IBO periode.

 

9.1IBO-periode en fasering


De distributie van de UCASH-tokens zal gebeuren in 30 dagen voor de IBO voor de eerste bijdragers, gevolgd door een 120 dagen IBO-periode voor het algemene publiek. Sommige beloningen zullen verlopen na deze tijd, maar andere zijn voor onbepaalde tijd geldig. Hoe stellen we een limiet aan het uitgeven van de totale hoeveelheid UCASH-tokens voor een beloning van onbepaalde tijd? We geven een klein percentage van de resterende UCASH als beloning voor de claimende persoon. Bijvoorbeeld, wanneer 100.000.000 aan UCASH is gereserveerd voor gebruiker registratiebeloningen, dan zal iedere gebruiker die zich registreert 0,03% krijgen van de resterende UCASH als beloning. Dit houdt in dat de eerste gebruiker die zich registreert met zijn e-mailadres en zijn telefoonnummer verifieert 30.000 UCASH ontvangt (100.000.000 x 0,0003). De 2e gebruiker krijgt 29.991 UCASH (99.970.000 x 0,0003). De 3e gebruiker krijgt 29.982.000 UCASH (99.940.009 x 0,0003) and so on. We noemen dit een beloning naderend tot 0 voor het groeiende nut en gebruik van het U.CASH-netwerk. De UCASH-beloningen zullen altijd interessant blijven om te claimen. De fases van UCASH-beloningen zullen iedere 3 dagen van de 120 dagen IBO-periode veranderen. Deze beloningen zullen minder worden voor alle beloningsclaims gedurende iedere fase (inclusief voor geaccrediteerde ondersteuners en kleine gebruikers die via BTC en ETH de fondsen verwerven). De initiële extra UCASH zal bovenop de vastgestelde beloning komen. Deze bonus zal afnemen met een bepaald percentage iedere 3 dagen totdat de bonus 0% is. Alle beloningen voor onbepaalde tijd behouden de vooraf vastgestelde beloningsvergoeding, en alle claims zullen beloond worden. Enkele beloningen niet voltooid in de IBO-periode kunnen nog steeds geclaimd worden voor de vaste beloningsvergoeding totdat de maximale hoeveelheid beloningen bereikt is. 

 

10.Hoe U.CASH is opgebouwd


De eerste onderneming die gebruik gaat maken van het UCASH-ecosysteem en het ecosysteem en de token zal voortbrengen zal U.CASH Inc. zijn met hoofdkantoor in Toronto, Canada. Het team dat U.CASH heeft opgericht heeft onderzoek gedaan, ontwikkeld, uitgevoerd, getest en uiteindelijk proof-of-concepts tot leven gebracht, en vroege converters, financiële diensten partners en gebruikers aan boord gehaald. Wij bij U.CASH zijn in het diepe gesprongen en hebben onze organisatie ingericht met het oog op de toekomst wanneer virtuele valuta door bedrijven wereldwijd gebruikt zullen worden en hebben het zo gepland dat we aan alle regelgevingen zullen gaan voldoen. Onze teamleden hebben eerder gewerkt bij overheden, regelgevende instanties en financiële entiteiten, en zijn vastberaden om van Canada een geschikte omgeving te maken voor het bouwen aan een onderneming die gebruik maakt van blockchaininnovaties op een verantwoorde manier. Onze initiële partnerdienstverleners komen ook uit Canada, en dit maakt het makkelijk om met hen te communiceren en het netwerk te ontplooien binnen deze gunstige omgeving voordat we verder kijken naar uitbreidingen buiten het huidige rechtsgebied. 

 

10.1UCASH-token

 

De UCASH-token is de natuurlijke brandstof van het ecosysteem. Het wordt gebruikt om te betalen voor diensten in winkels, online en voor blockchaintransacties. UCASH kan ook omgewisseld worden naar contant geld of andere digitale valuta. UCASH moet eerder verworven zijn (of direct omgewisseld worden) voordat transacties op het netwerk kunnen plaatsvinden. Deelnemers aan het ecosysteem nemen UCASH aan in ruil voor diensten. Hierdoor zal UCASH een vorm van vergoeding worden in het netwerk dat gebruikt zal gaan worden in een groeiend aantal gevallen wereldwijd. 

10.2U.CASH Inc.

 

U.CASH Inc. is het eerste bedrijf binnen een ecosysteem van bedrijven die bouwen op een op blockchain gebaseerd fundament om diensten aan te bieden aan de gebruikers in een netwerk. U.CASH Inc. richt zich op het uitbouwen van dienden, applicaties en converter-netwerken voor eindgebruikers en helpt om het gebruik van de UCASH-token en het ecosysteem te doen toenemen. We zullen de token gebruiken in applicaties voor slimme-contract functionaliteiten, transacties en andere eisen wanneer nodig. Hierdoor zien wij de waarde van de token hand in hand gaan met de groei van ecosysteemdiensten, converters en gebruikers. Ondanks dat andere digitale middelen wijdverspreid ondersteund worden, zullen alle transacties het gebruik van UCASH vereisen voor toegang tot het platform, veiligheid, slim-contractgebruik en directe toegang tot verschillende blockchainmogelijkheden, leidende tot een groeiend gebruik van de UCASH-token. U.CASH zal de eerste entiteit zijn die gebouwd wordt op de UCASH-token, maar zal zeker niet de laatste zijn. Als een winstgevende sociale onderneming zal U.CASH zo functioneren dat het zowel voordelen geeft aan het ecosysteem, gebruikers, converters, aandeelhouders en de missie. Daarnaast zal het ook deelnemen aan humanitaire en sociale inspanningen om zo de wereld te helpen. Het succes is direct verbonden aan de UCASH-token en -ecosysteem. Samen zal dit model een succes blijken niet alleen voor onze technologie, maar ook voor potentiële nieuwe typen diensten die kunnen worden ontwikkeld door samenwerken in de community en met een geïntegreerd beloningssysteem als natuurlijke brandstof. 

 

11.  De belangrijkste spelers

 

Voordat het U.CASH-netwerk succesvol kan zijn is het vereist dat verschillende partijen meedoen. Daarom hebben we een systeem ontwikkeld dat alle partijen beloont wanneer er samengewerkt wordt om zo iedereen die meedoet voordeel te bieden. We schetsen de verantwoordelijkheden en belonen van elk type speler in ons netwerk en bekijken hoe ze binnen de complete visie vallen.11.1U.CASH-team

 

Het team dat U.CASH heeft opgericht heeft onderzoek heeft gedaan, ontwikkeld, getest en uiteindelijk proof-of-concepts tot leven gebracht en bestaat uit vroege converters, financiële partners en gebruikers. De oprichters zullen een belangrijke rol blijven spelen in het netwerk, totdat anderen bepaalde verantwoordelijkheden kunnen overnemen die direct verbonden zijn met de ontwikkeling van de onderliggende U.CASH-token, en de omringende community. Het team zal blijven groeien en de eerste applicatie (U.CASH) op de markt brengen gebaseerd op de U.CASH-technologie en -filosofie. Dit zal eindgebruikers en converters aantrekken evenals partner-dienstverleners door wereldwijd ontbankingsdiensten aan te bieden. Met het lanceren van het U.CASH-netwerk zullen verschillende leden aan boord worden gehaald om het team verder te laten groeien, afhankelijk van vaardigheden, ervaring, kennis en enthousiasme.

11.2Partner-dienstverleners

 

Bij de lancering van het U.CASH-netwerk zullen we de diensten aanbieden via een beperkte set van partner-aanbieders. Zij zullen toegang verzorgen voor rekeningoverboekingen, mobiel opladen, debet en virtuele Visakaarten evenals andere diensten voor onze eindgebruikers en converters. Toekomstige partner-dienstverleners zullen online komen om additionele functionaliteiten en diensten aan te bieden in hun eigen regio. Dit omvat betalingsuitvoerders, afdrachtdiensten, rekeningoverboekingsdiensten, telecommunicatiebedrijven, financiële instituties, gelddienstbedrijven, loonaanbieders, digitale valutabeurzen, mobiele oplaadverleners, e-commerceportalen, verkooppuntsystemen, buitenlandse valutawisselaars, notarisdiensten, verkopers en nog veel meer.

 

11.3Converters

 

Converters zijn de ruggengraat van het U.CASH-netwerk en bestaan overal, zowel online als offline. Ze zorgen voor het laden en lossen van diensten naar eindgebruikers met verschillende methoden, persoonlijke verificatie en andere diensten. Er zijn meerdere type converters in het U.CASH-netwerk:

 

1) Meester-converters – Zorgen voor U.CASH-liquiditeit voor andere converters op lokaal niveau en bieden financiële diensten aan. Meester-converters zullen in eerste instantie grote financiële dienstverleners en andere bedrijven zijn. Maar wij zullen groeien zodat binnen een paar maanden tot een aantal jaren ook andere financiële instituten zich kunnen aansluiten.

2) MSB-converters (Money Service Businesses) – Eenmanszaken of grote ketens die traditionele gelddiensten aanbieden alsmede online bedrijven van wie het klantenbestand kan profiteren van U.CASH.

3) Handel-converters (winkeletalage) – Bedrijven die winkel locaties hebben en U.CASH-diensten aan willen bieden. Dit kunnen allerlei typen bedrijven zijn zoals supermarkten, computerwinkels, telefoonwinkels en meer. 

4) Individuele converters (alle gebruikers) – Dit zijn individuele gebruikers die een extra inkomen willen verdienen door het aanbieden van U.CASH diensten in hun buurt of online. 

5) Mobiele Converters – Zullen diensten aanbieden vanaf de eigen locatie. Dit kan een MSB zijn maar ook een winkel of een individu die U.CASH toegang aanbiedt. 

 

11.4Eindgebruikers

 

Gebruikers van het U.CASH-netwerk zullen in eerste instantie degene zijn die de fondsen op het platform storten om zo deel te nemen in de digitale valutaeconomie. Omdat U.CASH de snelste en goedkoopste optie is om bestaande valuta te converteren naar digitale valuta gebruik makende van contant geld, zal er een sterke gebruikersbasis zijn die geïnteresseerd is om te starten met U.CASH. Wanneer het gebruik van U.CASH-applicaties en -softwarediensten zal toenemen, zal dat gebruikers aanzetten om hun U.CASH-saldo te gebruiken om rekeningen te betalen, of geld te verzenden en ontvangen. U.CASH zal aanvankelijk het meeste van het volume van de voornoemde zaken afleiden, maar wanneer andere financiële diensten van toegevoegde waarde worden uitgevoerd verder diversifiëren. 


U.CASH lost problemen van de 'eerste en laatste mijl' op, de frictie van regelgeving geassocieerd met veel financiële technologiebedrijven door het gat tussen bestaande en digitale bezittingen te overbruggen. Als een nieuw en opwindend alternatief voor traditionele banken en andere financiële instellingen zal U.CASH diensten leveren aan iedereen met internettoegang en een computer. Identificatie is niet noodzakelijk om aan het systeem deel te nemen omdat U.CASH gebruikers zelf laat starten door een nieuwe digitale identiteit aan te maken tijdens de registratie. Deze digitale identiteit kan geüpdatet worden met een identificatiedocument om zodoende toegang te krijgen tot aanvullende diensten en/of kortingen. Gebruikers zullen uiteindelijk het U.CASH-platform gaan gebruiken voor reisdoelen, digitale commercie, lonen, investeringen en nog veel meer. De eerste prioriteit is het bouwen van de basisinfrastructuur van converters en gebruikers. Deze zal dienen als fundering voor een wereldwijde peer-to-peer financieel dienstennetwerk. 

11.5Ambassadeurs

 

U.CASH-ambassadeurs zijn supporters die ons overal ter wereld steunen en de U.CASH-missie verspreiden in hun eigen geografische regio of sector. Ambassadeurs (individuen, groepen, organisaties, overheden) bepalen zelf het niveau van betrokkenheid, maar hebben wel een aantal plichten. Impactvolle en groeiende ambassadeurs kunnen subsidie krijgen van U.CASH uit U.CASH-fondsen via projecten, events, marketing en meer. Verantwoordelijkheden van ambassadeurs zijn onder andere converter marketing, partner binding en gebruikersmarketing. 

 

11.6Beloning van deelnemers

 

De initiële distributie van U.CASH via Initial Bounty Offering (IBO) zorgt ervoor dat het merendeel van de mensen kan deelnemen aan de distributie. Dit zal de belangrijkste laag en netwerkbrandstof zijn voor het functioneren van het platform. U.CASH is de belangrijkste laag en netwerkbrandstof die transacties en geavanceerde functies aanzet, en distributie van deze brandstof naar mensen met geloof in het product helpt het netwerk om te groeien gedurende de beginperiode en zal adoptie vergemakkelijken in afgezonderde gebieden van de wereld. Beloningen zijn er in verschillende maten zoals simpele gebruikerstaken, registreren en verificatie van gebruikers-accounts, marketing van U.CASH via sociale media, tot grootschalige en tijdsintensieve projecten zoals het ontwikkelen van producten en software voor het netwerk. Gevarieerde kwalificaties en middelen zijn nodig om U.CASH wereldwijd impact te geven, en het IBO-model zorgt ervoor dat iedereen hier aan mee kan werken en er voordeel uit kan halen. Daarnaast zal de waardevermeerdering van de tokens gedurende de IBO-periode ervoor zorgen dat de eerste deelnemers bonussen krijgen vergeleken bij latere deelnemers.

 

1) Beloningsjagers – Deze individuen (freelancers, concurrenten, etc.) zijn in het bijzonder gefocust om zoveel mogelijk beloningen te claimen. Deze beloningen kunnen bestaan uit vergevorderde opties zoals software-apps of integraties, maar kunnen ook sociale mediamarketing, lokale projecten en meer omvatten.

 2) Gebruikers – Gebruikers kunnen beloningen claimen door inschrijven voor U.CASH gedurende de beloningsperiode evenals het uitvoeren van verschillende acties waaronder verificatie, het linken van sociale media-accounts, of het plaatsen van berichten over U.CASH vanuit de apps.

3) Weldoeners – We hebben de mogelijkheid voor weldoeners (individuen, bedrijven, sponsoren, etc.) om direct te betalen voor beloningen. Dit geeft U.CASH de mogelijkheid om de beloning te voltooien met gedoneerde middelen. Voor het bepalen van de weldoener-beloning hebben we een berekening gemaakt en offertes ontvangen van bestaande kosten voor het voltooien van beloningen en deze vertaald naar de corresponderende hoeveelheid U.CASH.

 

12.Consortium

 

U.CASH creëert een consortium samengesteld uit verschillende financiële dienstverleners die voordeel verkrijgen door overkoepelende industriële samenwerking, technologische upgrades en mogelijkheden, en toegang geven tot een volledig nieuw gebruikersbestand. Deze entiteiten bestaan uit gelddienstverleners (zowel handelsmerken als alternatieve dienstverleners) betalingsverwerkers, afdrachtbedrijven en andere traditionele dienstverleners. Het consortium zal samenkomen om ervaringen te delen via het platform met best practices en standaarden voor de eindgebruikers. Gestandaardiseerde slimme-contracten en transactie-oplossingen zullen meer mogelijkheden geven voor kleine bedrijven om samen te werken en zo een infrastructuur te creëren die superieur is aan de grote, traditionele gecentraliseerde status quo. Het wereldwijde bereik van het U.CASH-platform gecombineerd met de integratie van meerdere middelen, diensten en mogelijkheden geven MSB's en andere bedrijven de mogelijkheid om direct met elkaar te communiceren en zo waardevolle diensten te creëren zonder gebruik te maken van derde partijen. Het U.CASH-consortium zal ervoor zorgen dat meerdere partijen samenkomen om zo gecombineerd sterker te worden dan één enkele partij. 

 

13.Conclusie

 

U.CASH is ontworpen om door de massa geaccepteerd te worden en is gebruiksklaar. We hebben in dit document de technische en zakelijke oplossingen nader toegelicht die voor eindgebruikers en andere partijen voorheen onmogelijk waren, en we bereiden een snelle adoptie van digitale valuta's en blockchaintechnologieën voor. Met een systematische, technologische, economische en sociaal gefundeerde laag kunnen gebruikers, converters en andere entiteiten samenkomen om zo toegang te krijgen tot wereldwijde financiële diensten. Dit unieke mechanisme met premie-uitgifte als brandstof en het bedrijfsmodel zelf zijn beide onderdeel van een groter geheel dat de wereld zal ontbanken. Laat de missie beginnen!


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Saad

  2. Posted

Comments